Quan em jubili, què puc fer amb el meu pla de pensions o de jubilació?

Med1

25 abr. 2023

Hi ha persones que es pregunten què fer amb el pla de pensions una vegada que es jubilen. Cal destacar que no és obligatori recuperar el pla de pensions una vegada que es deixa de treballar ni hi ha un límit màxim d'anys per a recuperar els diners.  La majoria dels jubilats opten per recuperar la inversió del seu pla de pensions, ja que aquest estalvi és el que els permetrà mantenir el seu nivell de vida i complementar la seva pensió pública, però és important saber que és possible continuar realitzant aportacions periòdiques al pla de pensions mentre el partícip així ho desitgi. 

 

Maneres de recuperació del pla de pensions o de jubilació

Una vegada s’ha accedit a la jubilació (a edat ordinària, anticipada o diferida), es poden recuperar les aportacions que el partícip hagi realitzat al llarg de la vida del pla més la possible rendibilitat que aquest li ha generat. Quan es decideix dur a terme això, el client disposa de diferents opcions per a rebre els seus diners:

 • En forma de capital: es cobren tots els fons d'una sola vegada.
 • En forma de renda: es rep periòdicament una quantitat determinada dels fons. La periodicitat pot ser mensual, trimestral, semestral o anual.
 • En forma mixta: una part dels fons s’obtenen en forma de capital i una altra en forma de renda.
 • En forma de disposició: consisteix a rebre els fons a petició del beneficiari sense una periodicitat regular amb les limitacions que s'estableixin en les especificacions dels plans de pensions. 

Però, a més de la contingència de jubilació, existeixen altres “supòsits excepcionals de liquiditat” que permeten recuperar la inversió del pla de pensions de manera anticipada a la jubilació:

 • Desocupació de llarga durada: el titular del pla de pensions ha d'acreditar tres requisits:
  • Estar en situació legal de desocupació
  • Estar inscrit com a demandant d'ocupació
  • Haver esgotat la prestació contributiva per desocupació o no tenir dret a ella.
 • Incapacitat laboral permanent: pot ser total, absoluta o gran invalidesa.
 • Dependència severa o gran dependència: el titular ha d'acreditar ser dependent o gran dependent.
 • Malaltia greu: el titular ha d'acreditar l'estat de malaltia greu. En aquest supòsit també es contempla que la malaltia greu sigui patida pel cònjuge i els ascendents o descendents de primer grau.
 • Desnonament de l'habitatge habitual.
 • Defunció: en cas de defunció del titular, són els seus beneficiaris els qui reben el capital acumulat en el pla de pensions. Si no s'haguessin designat els beneficiaris, són els seus propis hereus els qui reben els diners.
 • Després d'un període de deu anys: des de l'1 de gener de 2025 es podran rescatar aquelles participacions amb una antiguitat mínima de deu anys.

 

L'aportació a un pla de pensions després de la jubilació

Com en qualsevol producte d'estalvi privat, la decisió de les aportacions és personal i està subjecta a les circumstàncies de cada individu. En l'actualitat, l'estalvi després de la jubilació s'ha convertit en una opció molt estesa que, a més, permet continuar beneficiant-se d'una sèrie d'avantatges fiscals cada any.

Les aportacions addicionals que es realitzin una vegada iniciat el cobrament del pla de pensions per jubilació s'han de destinar a les contingències de defunció o dependència, tal com estableix la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions.

Per continuar amb les aportacions al pla de pensions una vegada jubilats, és necessari que:

 • El producte d'estalvi ha d'haver estat contractat durant la vida laboral activa, és a dir, abans de la jubilació.
 • No s'hagi realitzat cap rescat parcial o total sobre la base d'aquesta contingència. No obstant això, el beneficiari pot recuperar el capital posteriorment en qualsevol moment. 

 

Com et podem ajudar des de Med1

A Med1 comptem amb un ampli equip d’experts a la teva disposició per analitzar les teves circumstàncies i orientar-te a l’hora de decidir què fer amb el teu pla de pensions o jubilació en funció de les teves necessitats. Omple el següent formulari i contactarem amb tu per avaluar la teva situació.