Contacte
Calculadora d'estalvi

Calculadora d'estalvi

Voldries fer una aportació inicial?

Quantitat inicial que voldries aportar per iniciar la inversió. No és necessari aportar res inicialment però si ho recomanem doncs et beneficiaràs més de l'interès compost.

Quin import voldries destinar a l’estalvi cada mes?

Indica la part dels teus ingressos que pots estalviar i destinar a la inversió. Destina una quantitat que et permeti estar còmode i que puguis complir cada mes.

Quant vols incrementar la teva inversió periòdica anualment?

Indica en quin tant per cent vols incrementar el valor de les teves aportacions periòdiques.

%

Quin és el teu perfil d'inversor?

En funció del risc que vulguis assumir el càlcul de les rendibilitats pot variar.

Durant quant temps vols invertir?

anys

Quants diners tindré estalviats en el futur?

Els teus estalvis poden arribar a ser . La teva inversió ha estat de € i la resta correspon a les plusvàlues obtingudes al llarg del temps.

La informació resultant d’aquestes simulacions és merament orientativa, i no signifiquen cap informació precontractual ni cap oferta de cap producte o servei. No impliquen cap compromís ni vincle juridicolegal. La única finalitat d’aquesta eina és simplement d’informar del resultat d’aplicar un interès compost a un suposat capital, en un termini suposat, i un suposat perfil de risc, indicats per l’usuari. Com en qualsevol altre producte d’inversió, invertir en fons implica assumir un determinat nivell de risc. Cada fons, en funció de les seves característiques específiques i dels actius en què inverteix, implicarà un nivell de risc i, en darrer terme, la possibilitat d’incórrer en pèrdues sobre el capital invertit. Consulti i informi’s sobre els riscos i característiques de cada fons, abans de prendre cap decisió. Med1 – Medone Serveis, SLU, NIF B-61910865, domiciliada a 08017-Barcelona, Passeig Bonanova, 47, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 31642, foli 5, full B-196.873. Posa productes d’estalvi i inversió del BBVA al teu abast com a agent bancari de BBVA.

A Med1 posem al teu abast
una àmplia gamma de productes
per planificar el teu estalvi