Què és la gestió activa en fons d’inversió

Med1

27 set. 2022

Els inversors tenen dues estratègies d'inversió principals que es poden utilitzar per a generar rendiments en els seus comptes d'inversió: inversió activa i inversió passiva. Aquests enfocaments difereixen en la forma en què el gestor del fons utilitza les inversions mantingudes en la cartera al llarg del temps. 

La inversió activa, que és en la qual ens enfocarem en aquest article, té com a objectiu superar la rendibilitat del mercat, cosa que implica prendre decisions d'inversió en base a l'anàlisi de companyies i mercats per part d'un equip gestor, no només en el moment de l'adquisició sinó al llarg de la vida de la inversió. 

Tot el contrari és la gestió passiva, on no es prenen decisions d'inversió, sinó que es replica un índex de referència amb l'objectiu de generar la mateixa rendibilitat que aquest.

 

Quins avantatges ens ofereix la gestió activa?

En el cas de la gestió activa, ens ofereix els avantatges següents:

  • Permet sortejar els moments de més volatilitat al mercat ja que ens permet crear una cartera diversificada en risc i actuar en funció de la situació del mercat. En el cas de la gestió passiva, estarem a la mercè del que faci l'índex de referència.
  • La presa de decisions basada en l'anàlisi continuada del mercat i les companyies també permet un major potencial de revaloració a llarg termini per als fons d'inversió de gestió activa.
  • Ofereix una major alineació entre els interessos del gestor i de l’inversor ja que trien entre tots dos la cartera que volen compondre en base als seus criteris, ja siguin basats en rendibilitat, sector, els objectius marcats o pel compromís social de les companyies o fons.

 

Exemples d'inversió activa

Existeixen molts exemples d'inversions actives reeixides que poden brindar gran rendibilitat als seus inversors. Alguns d'aquests són:

 

Inversió activa en fons i plans de pensions

Els fons i els plans de pensions solen establir una data objectiu en la qual es marquen un repte i, sobre la base d'ell, construeixen des d'una òptica de gestió activa la distribució de la cartera. Per regla general, van reduint de manera gradual la seva exposició als actius més volàtils a mesura que s’apropa la data objectiu per a apostar per uns altres més estables.

Però també hi ha altres fons i plans de pensions que no estableixen data objectiu de venciment sinó que es regeixen sempre per la mateixa política d’inversió tot i combinant la gestió activa del propi gestor.

 

Inversió activa en accions (SEO: H4)

Invertir en accions és un procés tan antic com els instruments financers que existeixen en el món. Ser propietari d'accions en una empresa fa que siguis amo de part d'ella i rebis beneficis.

 

Inversió activa en índexs borsaris

Els índexs borsaris continuen sent un misteri per a molts encara que poden ser una bona manera de guanyar diners pel teu compte. Comprar un índex borsari equival a comprar una canastra d'accions diferents i a estar subjecte a una gran volatilitat de preu.

 

Inversió activa en divises 

La inversió en divises sempre és una bona opció. Compra les divises més fortes del mercat i els guanys de la teva inversió, en general, sempre seran favorables.

 

La gestió activa comporta molta anàlisi, molt coneixement del mercat i prendre moltes decisions. Per això, per dur a terme una estratègia de gestió activa de fons de manera efectiva i rendible, és necessari comptar amb el suport de gestors professionals per orientar-te en la presa de decisions. 

 

Des de Med1, com a agents bancaris de BBVA, entitat autoritzada per fer assessorament financer i gestió d’inversions, posem a la teva disposició l’accés a un ampli equip de professionals per ajudar-te a fer una planificació financera adaptada a la situació actual  i et donem accés a totes les seves opcions d’estalvi i inversió perquè triïs la que s’ajusta a les teves necessitats. 

Consulta’ns sense compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.