Jubilenials: com invertir per afrontar la jubilació

Med1

20 set. 2022

Els jubilenials estan en plena forma. Els agrada viatjar, menjar, fer esport i gaudir del seu temps lliure. Disposen de més qualitat de vida i reneixen una vegada finalitzada la seva etapa laboral. No obstant això, l'augment de l'esperança de vida fa que molts d'ells es replantegin implementar una estratègia de gestió activa de les seves finances per a gaudir encara més de la seva jubilació. I és que viure més anys és una magnífica notícia per a tots però, sota l'òptica financera, implica un canvi de mentalitat: tradicionalment, existia un cicle de vida de l'inversor bastant definit en diferents etapes segons l'edat. Aquest es basava a assumir un major risc quan s'és més jove per a aprofitar els beneficis de l'interès compost des d'una visió de llarg termini, fins a, en la fase més pròxima a la jubilació, optar pels actius de menor risc, procurant preservar el capital com a pas previ a iniciar una fase de desacumulació del capital després de la retirada laboral. Però avui dia amb l’augment de l’esperança de vida s'ha difuminat la divisió entre els estalviadors segons la seva edat, ja que molts jubilats són inversors actius que busquen rendibilitat.

Què podem fer quan arribem a la jubilació per a no arriscar tot el patrimoni collit durant tants anys i continuar maximitzant els guanys?

 

1. Definir l'objectiu de la inversió

Abans de començar a contractar nous productes o seguir amb els que ja es tenien caldrà plantejar-se quina és la finalitat de la inversió. És a dir, si el que es busca és gaudir fins al moment del que s'ha acumulat, si es vol consolidar el patrimoni per a rescatar-lo a curt termini o, en cas contrari, si el que es persegueix és obtenir majors rendibilitats per a compensar la inflació. Una vegada decidit l'objectiu de la inversió serà necessari definir el perfil de risc i, sobretot, l'horitzó temporal. I és que no invertiran en els mateixos productes els qui estiguin acabats de jubilar (que compten amb un horitzó temporal més ampli), que les persones que tinguin una edat més avançada.

 

2. Valorar les necessitats de liquiditat

A l'hora de decidir el destí de la inversió durant la jubilació, l'edat és un factor important. No obstant això, el que marcarà el perfil de l'inversor durant aquest moment, més que l'edat, seran les seves necessitats de liquiditat. Això implica que, progressivament, s'aniran necessitant els estalvis que s'hagin invertit, per la qual cosa serà convenient anar reduint el perfil de risc de manera gradual.

Juntament amb les necessitats de liquiditat, un altre factor que jugarà un paper fonamental en les nostres inversions serà la inflació. Per això, si reduïm el perfil de risc caldrà triar productes que aconsegueixin batre, almenys, la pujada progressiva de l'IPC. 

 

3. Pla de pensions: rescatar o no?

Una de les accions més recurrents quan arriba l'hora de jubilar-se és la de rescatar el pla de pensions. No obstant això, rescatar el pla no és per a res obligatori i no sempre és la millor opció. A més, és possible continuar realitzant aportacions periòdiques si encara no s'ha iniciat el cobrament de la prestació d'aquest mateix pla o un altre que s'hagués contractat.

No obstant això, si el que es vol és rescatar el pla existiran dues opcions: la primera serà per a aquells que, una vegada jubilats, tinguin el seu patrimoni invertit en productes que els continuïn generant ingressos. En aquest cas, l'opció recomanable és deixar el pla invertit perquè continuï generant rendibilitat. I és que aquest producte figura en l'IRPF com a rendiments del treball, per la qual cosa elevarà considerablement el tipus al qual caldrà tributar.

La segona opció contempla a aquells inversors que, per qualsevol motiu, vulguin recuperar part del seu pla de pensions. Per a aquests, si encara compten amb altres productes la fiscalitat dels quals és més beneficiosa a l'hora del rescat, el millor serà reemborsar abans aquests productes. Si només es tenia diners dipositats en un pla i es vol rescatar una part, el més convenient serà fer-ho prioritzant les aportacions fetes abans de 2007, ja que amb aquestes és possible obtenir una reducció del 40% en l'IRPF.

 

4. Buscar rendes periòdiques

Per a complementar la nostra pensió i continuar tenint guanys durant la jubilació existeixen alguns productes en els quals es poden invertir depenent de l'objectiu. Si el que es busca és rebre rendes periòdiques, una de les opcions és invertir en companyies amb una bona política de dividends. No obstant això, abans de dipositar tots els diners en algun d'aquests actius serà necessari analitzar el seu negoci, balanç i nivell de deute i, sobretot, diversificar. 

La planificació financera era un procés que idealment es començava al accedir al mercat laboral i s’estenia durant dècades per arribar a la jubilació amb una estabilitat financera. Però, per a la majoria de persones, aterrar en la jubilació avui dia, exigeix continuar tenint cura de la planificació financera. 

A Med1, som conscients de que les circumstàncies econòmiques i financeres canvien amb el temps i és necessari adaptar-les al moment actual per treure rendiment als estalvis. Amb aquest objectiu,  com a agents bancaris de BBVA, t’oferim gratuïtament una planificació financera personalitzada que t’ajudarà a prendre les decisions adequades per al teu futur.

Sol·licita-la sense compromís omplint aquest formulari i un gestor personal avaluarà la teva situació financera i els riscos als quals estàs exposat, definirà el teu perfil i estudiarà les opcions d’estalvi i inversió que s’adapten a les teves necessitats.