Com prendre decisions d’inversió lliurement

Med1

10 juny 2022

En l’article 8 aspectes a tenir en compte a l’hora d’invertir explicàvem com els biaixos cognitius poden afectar a l’hora de prendre decisions d’inversió. A continuació, presentem algunes pautes que ens ajudaran a mitigar aquestes influències. 

Un aspecte fonamental que ajuda a reduir l'impacte dels biaixos cognitius és l'educació financera. A més, és important  saber que existeixen tècniques de mitigació per a controlar la racionalitat les nostres decisions i que estan dissenyades per a eliminar o reduir les distorsions que es generen en el procés de pensament en el moment de prendre decisions d’inversió:

Les tècniques cognitives són les activitats i processos mentals realitzats per individus de manera conscient per a comprendre el món que els envolta. Requereixen cert esforç per a la seva execució, però tenen un paper fonamental a l'hora d'identificar errors en la lògica habitual utilitzada. Algunes d'aquestes tècniques són:

  1. Analitzar els problemes des de múltiples perspectives: en l'àmbit de la inversió, és important buscar alternatives i sospesar els pros i contres de les diferents opcions.
  2. Temperar l'optimisme: l'optimisme sempre és positiu, però el seu excés pot generar expectatives irreals. Per a evitar-ho, podem pensar el contrari, considerant que la inversió pot fracassar, les seves causes i les seves possibles conseqüències.
  3. Davant decisions complexes, estandarditzar el procés de decisió. Per a això, podem fer una llista de comprovació per a totes les alternatives i així dissenyar un procés de presa de decisions.
  4. Coneix-te a tu mateix per detectar les situacions o factors que puguin afectar el procés de presa de decisions d'inversió. Com a norma general, convé evitar prendre decisions si presentem un estat anímic alterat.

Aprendre a controlar els nostres biaixos cognitius és de gran importància quan invertim. D'aquesta manera, podrem aconseguir el nostre objectiu inicial sense que les nostres emocions influeixin en la nostra estratègia.

A Med1, com a agent bancari el BBVA,  posem a la teva disposició un equip de gestors comercials que t’ajudaran a fer una planificació financera i d’estalvi personalitzada. T’oferim un ampli ventall de fons d’inversió i et facilitem l’accés al que millor s’adapti a les teves necessitats en cada moment.

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor contactarà amb tu.

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat sobre l’estalvi i la inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d’Espanya, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.