8 aspectes a tenir en compte a l’hora d’invertir

Med1

12 maig 2022

A l'hora de prendre decisions d'inversió, el més important és comptar amb la informació adequada sobre el producte financer que desitgem contractar. A més d'això, és convenient tenir en compte  quins processos mentals se segueixen en la presa de les decisions d'inversió i quins errors o biaixos de la nostra manera de pensament poden influir en elles. 

 

Què són els biaixos cognitius i com afecten a l’hora d’invertir

Els biaixos són trucs o dreceres que el nostre cervell utilitza per simplificar la gran quantitat de processos mentals que duu a terme constantment, com una manera de fer-nos més suportable la vida diària. Els experts han documentat més d’una dotzena de biaixos que influeixen en el procés inversor. 

Aquests són alguns dels biaixos d’inversió més habituals:

Biaix país. És la predisposició dels inversors a comprar accions de companyies que procedeixen del seu país d’origen. Aquestes accions semblen més dignes de confiança, ja que també s’esmenten sovint en els mitjans locals de comunicació.

Biaix d’ancoratge. Un exemple en el qual es pot veure com funciona el biaix d’ancoratge és quan es presenta en primer lloc la rendibilitat passada d’un producte d’inversió, la qual cosa fa que no et fixis en altres aspectes del producte no tan positius, com poden ser els riscos.

Biaix de disponibilitat o atenció. Aquest biaix explica que les coses que es presenten més sovint en els mitjans de comunicació seran recordades més ràpidament pels inversors quan busquen un instrument d’inversió adequat. 

Biaix d’aversió a les pèrdues. A la pràctica, el biaix d’aversió a la pèrdua pot fer que no inverteixis pel fet que existeix la possibilitat que perdis el que has invertit, o bé que mantinguis una inversió amb unes perspectives mínimes de recuperació per tal de no incórrer en pèrdues. També pot derivar en l’efecte de miopia. Aquest cas succeeix quan estem avaluant constantment el valor de la nostra cartera i reaccionem a les notícies d’última hora. La miopia fa que l’inversor perdi la perspectiva de la seva inversió.

Biaix de comptabilitat mental. Aquest biaix explica que les persones organitzem i gastem els nostres diners en funció de diferents criteris, com ara d’on procedeixen o a què els dedicarem. La teva ment no pensa el mateix i així tractarà de manera diferent un euro que hagis aconseguit amb el teu esforç que un altre que provingui de l’atzar.

Biaix de l'excés de confiança. A l'hora de prendre decisions i realitzar pronòstics, se sobrevaloren els coneixements i l'experiència personal sense tenir en compte la diferència entre el que se sap realment i el que es creu saber. L'excés de confiança pot portar a l'inversor a considerar que la probabilitat que la seva inversió fracassi és menor del que realment és. L'inversor confiat infravalora els riscos de la seva inversió i sobreestima els guanys esperats d'aquesta.

Biaix de confirmació. Consisteix a interpretar la informació rebuda o buscar informacions noves de manera que confirmin conviccions o idees prèvies. D'aquesta manera, els inversors busquen informació de manera selectiva per a recolzar les seves opinions en lloc de buscar opinions o informes crítics amb aquestes, amb el consegüent risc de no realitzar una inversió encertada.

Biaix d'autoritat és la tendència a sobreestimar les opinions de determinades persones pel simple fet de ser els qui són i sense sotmetre-les a un enjudiciament previ. Pot succeir que es realitzi una inversió únicament perquè la recomana o l'aconsella un familiar o un amic sense realitzar cap anàlisi addicional i sense tenir en compte les necessitats i el perfil de reg propis.

El conjunt d’aquests comportaments, o fins i tot només uns quants, ens pot portar a reduir els rendiments dels estalvis en molts inversors. L’element positiu és que la irracionalitat conductual és gestionable amb educació financera, certa dedicació a les finances personals, mantenir una planificació financera i amb l’assessorament per part d’especialistes.

A Med1, com a agent bancari el BBVA, entitat autoritzada a prestar serveis d’inversió, et donem accés a un equip de gestors que t’ajudaran a fer una planificació financera i d’estalvi personalitzada perquè puguis prendre les decisions adequades per al teu futur. El teu gestor analitzarà el teu perfil, t’ajudarà a marcar objectius i estudiarà les opcions d’estalvi i inversió que millor s’adaptin a les teves en cada moment.

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor contactarà amb tu.

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat sobre l’estalvi i la inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d’Espanya, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.