Compra d’habitatge sobre plànol: aspectes a tenir en compte

Med1

11 febr. 2022

La compravenda d'habitatge a nivell estatal ha superat l’any 2021 els números registrats durant tot l'any 2020, que va estar marcat per la crisi sanitària i econòmica. En aquest sentit, és destacable el fet que hagin augmentat notablement les compres d’habitatges sobre plànol: segons dades de l'INE referents a les unitats inscrites als registres de la propietat, l'any 2021 ha tancat amb la compra de més de 100.000 habitatges sobre plànol a Espanya.

Aquesta modalitat de compra presenta múltiples avantatges però també hi ha certs aspectes a tenir en compte. 

 

Quins són els avantatges de la compra sobre plànol?

L’avantatge fonamental quan es considera una compra sobre plànol és l’estalvi econòmic, ja que suposa entre el 15 % i el 20 % del preu de mercat. Aquest estalvi es produeix anul·lant l’increment de preu que sol produir-se a conseqüència de la demanda del mercat entre el moment de la compra i el lliurament del pis (normalment, un parell d’anys). Aquest fet permet al comprador estalviar una xifra molt interessant i poder aprofitar-la per a altres despeses. 

Un altre punt positiu de la compra sobre plànol és la possibilitat de personalitzar l’habitatge. Com que està en procés de construcció, la majoria de promotors ofereixen al comprador la possibilitat de dur a terme modificacions sobre plànol per adaptar l’immoble a les seves necessitats o gustos. 

La compra d’habitatge sobre plànol, finalment, permet també una més gran flexibilitat en els pagaments. La idea d’aquesta modalitat és que els promotors “premien” la confiança dipositada pel comprador i sovint ofereixen flexibilitat en el pagament de les quotes: el dipòsit inicial que s’abona en el moment de la compravenda generalment és més baix, i les quotes que es reparteixen al llarg del temps que dura la construcció de l’habitatge permeten disposar de més temps per fer el pagament total de l’immoble i, per tant, fer un menor esforç financer. 

A més, pel que fa a les cobertures legals, el sector immobiliari de la compra sobre plànol està molt sanejat. Les lleis són més estrictes i han establert uns controls contundents per a les cooperatives, les promocions s'inicien quan hi ha un alt nivell de vendes i les entitats financeres són molt més exigents en les seves condicions. 

 

Què cal tenir en compte?

Tot i gaudir de tots aquests avantatges, el comprador d’un habitatge sobre plànol pot trobar-se amb situacions adverses, entre les quals la més habitual pot ser el retard en el lliurament de l’habitatge. Fins i tot hi ha promotors que han culpat a la crisi de la COVID-19 per la manca d'aprovisionament d'alguns materials o de mà d'obra per justificar aquest retard. Davant d’aquesta circumstància, cal deixar clar que un possible problema de proveïment no ha de ser responsabilitat del comprador, ja que són contingències que el promotor ha de preveure en fixar els terminis de lliurament. Els afectats que han estat pagant lloguers o guardamobles poden reclamar al promotor per danys i perjudicis. 

Un altre problema que pot sorgir en el cas de la compra sobre plànol és l'augment dels costos de construcció que afecta les obres. El comprador ha de saber que el promotor no pot incomplir el preu pactat i, si aquest és el cas, ha de tornar els diners amb interessos. El cas de les cooperatives és diferent, ja que els compradors es converteixen en promotors i assumeixen el risc que els preus pugin pujar. Per això, és important que la gestora sàpiga anticipar-se a aquesta situació i que tingui un bon contracte subscrit amb la constructora que protegeixi el projecte. 

Així doncs, abans de signar cap contracte, és important assessorar-se amb un advocat, una associació de consumidors o una oficina municipal d'informació al consumidor per assegurar els drets del comprador i evitar clàusules abusives com les que preveuen penalitzacions per incompliment de pagaments del comprador, no fixar amb claredat la data de lliurament de l'habitatge, vincular-la a l'obtenció de la llicència de primera ocupació per l'ajuntament, deixar oberta la possibilitat d’una modificació substancial en els plànols o bé impedir la lliure elecció de notari.  

 

En cas d’estar interessat en comprar un immoble, a Med1 comptem amb un ampli equip amb dilatada experiència que t’informarà i t’orientarà sobre els préstecs hipotecaris i t’acompanyarà en el procés de compra. Com a agents bancaris de BBVA, posem al teu abast una àmplia gamma de productes en condicions especials. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i t’informarem.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA).

Dades identificatives: MED1 Serveis Financers: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873. BBVA: NIF A-48265169, domicili social a Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4; inscrita al Registre Mercantil de Vizcaya, volum 2083, foli 1, Full BI-17ª.