Què és la inflació i com es pot combatre?

Med1

19 gen. 2022

La inflació és l'augment generalitzat dels preus de béns i serveis en un país durant un període de temps sostingut i es mesura a través de l’IPC (Índex de Preus al Consum).

El gran risc de la inflació és la pèrdua de capacitat d’estalvis de les persones: els diners perden valor i minven la nostra capacitat de compra. A tall d’exemple: imagina't que disposes de 100 euros per a comprar barres de pa durant un any. Si el preu de la barra és de 1 euro, podràs adquirir 100 barres, però si l'any que ve el seu preu augmenta a 1,25 euros únicament podràs comprar 80 barres. Generalment, amb el pas del temps, els productes i serveis incrementen el seu preu, per la qual cosa, amb els mateixos diners podem anar comprant cada vegada menys. 

Com més gran sigui la inflació, el valor dels estalvis serà menor tenint la mateixa quantitat guardada, i disposarem de menor capacitat de compra. Per tant, si els estalvis no generen cap rendiment, estem perdent diners. 

 

La inversió com a eina per a fer front a la inflació

Invertir en productes financers és una manera de treure rendiment als teus estalvis. Com a eina més conservadora per combatre la inflació existeixen els anomenats Linkers, o bons lligats a la inflació. Un producte d’inversió en renda fixa que, a diferència dels bons tradicionals en el que el tipus d'interès es coneix per endavant, aquests paguen més o menys diners en funció de si el nivell d’inflació és més alt o més baix i, per tant, no garanteixen una xifra exacta al recuperar la inversió. Per a invertir en aquests bons lligats a la inflació, la via més accessible és a través de fons d’inversió que incorporin aquests bons dins de la seva cartera.  

Dins de l’àmbit dels fons d’inversió, hi ha un ampli ventall de possibilitats en funció del perfil i els objectius, ja sigui en renda fixa, variable o mixta, per tal de buscar rendiments superiors a la inflació.

A continuació assenyalem 3 fons que tenen un històric de rendibilitat favorable, encara que això no significa necessàriament que en el futur repliquin els beneficis collits en el passat, i que es poden contractar amb una inversió mínima assumible.

 

Carmingac Securité

L’enfoc de Carmignac Securité és el de invertir en tot l’univers de Renda Fixa sempre des d’un punt de vista de control de risc (volatilitat). Des del seus inicis al 1989 la rendibilitat anualitzada és del 3,35%, batent la inflació mitjana per a aquest mateix període a Espanya. La volatilitat d’aquest fons a 3 anys és del 3,08%.

 

Futur sostenible ISR

Fons socialment responsable que inverteix en actius financers aplicant criteris d'inversió sostenible. Actualment el fons gestiona un patrimoni de 2.100 milions d'euros i és el fons d'inversió sostenible i solidari de major mida a la indústria espanyola. La rendibilitat d’aquest fons al 2021 ha estat del 4,53 %.

Es tracta d’un producte rendible i sostenible que contribueix a millorar la societat.

Recentment s'han lliurat les donacions de la tercera convocatòria solidària del fons, que ha repartit més de 2,2 milions d'euros entre les tres edicions celebrades, entre 51 entitats socials de tot l'estat espanyol i on han participat més de 450 ONG.

 

Amundi sustainable future

Amundi és la gestora d'actius més gran sota gestió d'Europa amb 1,476 bilions d'euros, inclosos 276.000 milions d'euros en Inversió Responsable.

La cartera de renda fixa es constitueix de moltes emissions diferents: bons governamentals, bons verds, bons lligats a la inflació i es plantegen començar a invertir en High yield, amb la qual cosa és molt diversificat i si ho gestionen bé poden capejar les pujades dels bons governamentals de països desenvolupats.

Amundi porta ja 10 anys aplicant els criteris ESG en les seves inversions  i fa us del seu poder de vot i selecció d’Inversions per aconseguir un impacte en la societat. La rendibilitat de l’últim any d’aquest fons a desembre del 2021 és del 5,72%.

 

Així doncs, existeixen mètodes per tal d’evitar una devaluació dels estalvis amb la inflació. Des de Med1, com agents bancaris del BBVA –entitat autoritzada per prestar serveis d’inversió-, posem a la teva disposició un ampli equip de gestors comercials que t’ajudaran a planificar els teus estalvis, així com et donem accés a un ampli ventall de productes d’estalvi i inversió en funció de les teus objectius i necessitats i per tal de fer una planificació financera a mida per al teu futur.

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un assessor comercial contactarà amb tu.

 

AVIS LEGAL:  

1) Aquestes dades tenen finalitat informativa i no han d'interpretar-se en cap cas com una recomanació de compra o venda, o de realització o cancel·lació d'inversions. No és un assessorament d’inversions,  ni pot servir com a base de cap mena de decisió sobre inversions actuals o futures. Per obtenir  el necessari  assessorament, haurà de contactar amb nosaltres, en la forma indicada anteriorment. El Client és responsable de les decisions d'inversió que adopti unilateralment  i de l'ús que faci de la informació proporcionada a aquest efecte. L'evolució o resultats passats de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs. 

2) El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions de mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul·la o negativa. En els  FI que s’esmenten és necessari consultar el Fullet del Fons i el Document de Dades Fonamentals per l’Inversor.

Carmignac securité és un fons d'inversió gestionat per BBVA Asset Management SGIIC, SA, i comercialitzat per BBVA, i pot consultar la informació legal preceptiva, les seves característiques registrades i el seu fullet complet a la pàgina web del banc en el següent enllaç.

BBVA Bolsa Desarrollo sostenible és un fons d'inversió gestionat per BBVA Asset Management SGIIC, SA, i comercialitzat per BBVA, i pot consultar la informació legal preceptiva, les seves característiques registrades i el seu fullet complet en el següent enllaç.  

Amundi sustainable future és un fons d'inversió gestionat a través de BBVA Asset Management SGIIC, SA, i comercialitzat per BBVA, i pot consultar la informació legal preceptiva, les seves característiques registrades i el seu fullet complet en el següent enllaç.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA).

Dades identificatives: MED1 Serveis Financers: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873. BBVA: NIF A-48265169, domicili social a Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4; inscrita al Registre Mercantil de Vizcaya, volum 2083, foli 1, Full BI-17ª.