Què fer quan es rep un ingrés financer inesperat. Algunes opcions d'inversió

Med1

18 gen. 2022

Davant d’un ingrés de diners important inesperat, com una herència o un premi de  loteria el consell bàsic és que et deixis assessorar per experts per a decidir què fer amb els diners i donar resposta a una sèrie de preguntes financeres. No obstant això, la recomanació habitual és que cobreixis primer les teves necessitats immediates i, una vegada que hagis acabat, decideixis en què vols fer amb la resta.

 

Amortitzar el teu préstec o hipoteca

Si la teva intenció és amortitzar un préstec o la hipoteca has de valorar, abans de res, si et compensa. Cancel·lar el deute té sentit econòmic sempre que el cost, és a dir, el tipus d'interès, sigui superior a la rendibilitat que ens donaria un altre actiu financer. També caldria valorar si hi ha costos per cancel·lació anticipada o si perdem desgravacions fiscals (en el cas d'una hipoteca sobre un habitatge habitual formalitzat abans de l'1 de gener de 2013).

 

Fons d'inversió

Els fons d'inversió són un mètode d’inversió engloben les aportacions de diversos estalviadors, que cedeixen a gestors professionals la presa de decisions sobre la inversió del seu patrimoni. La inversió es realitza de manera conjunta en els actius que l'equip gestor considera adequats per a obtenir la millor rendibilitat possible i en funció d'una estratègia d'inversió definida prèviament. És a dir, podràs optar per un perfil més arriscat, renda variable, o un més conservador, renda fixa. També existeix l'opció d'un fons mixt. Estant exempts de tributació fins al moment del seu reemborsament. La inversió dependrà del perfil de cada persona, així com de la seva situació financera. El més recomanat és posar-se en mans expertes.

 

Plans de pensions

Part dels diners també pots invertir-la en un pla de pensions per a vetllar per una jubilació còmoda. Els plans de pensions són un instrument d'estalvi a llarg termini amb aportacions periòdiques que s'inverteixen per a augmentar la seva rendibilitat. A més, també ofereixen unes certes deduccions en la Declaració de la Renda.

 

Deixa una reserva

Com a últim consell, intenta conservar una part dels diners en algun dipòsit del qual puguis disposar de manera immediata, per si sorgeixen oportunitat d’inversió o alguna necessitat de líquid inesperada.

 

Sigui com sigui, un expert financer professional pot ajudar-te a administrar els teus diners i a evitar que prenguis males decisions. Aquest expert et mostrarà quines són les millors inversions que pots fer en funció del teu perfil de risc i del teu horitzó temporal. A Med1, com agents bancaris del BBVA –entitat autoritzada per prestar serveis financers-,  t’ajudem a fer una planificació financera per al teu futur i et donem accés a totes les opcions d’estalvi i d’inversió perquè triïs la que s’ajusta a les teves necessitats. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un assessor comercial contactarà amb tu.

 

Avís legal:

Aquest és un text divulgatiu sobre estalvi i mètodes d’inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte d’estalvi ni d’inversió en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons manen el Banc d’Espanya i la CNMV, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa, així com que les inversions estan lligades al factor risc i s’ha de determinar prèviament el seu perfil d’inversor.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.