Què és la inversió sostenible i per què és un bon moment per invertir?

Med1

26 oct. 2021

La sostenibilitat és una de les qüestions més importants dels nostres temps. Tots nosaltres tenim la responsabilitat d'ajudar a establir les bases perquè existeixin societats pròsperes tant per a nosaltres mateixos com per a les generacions futures. La incorporació de factors ambientals, socials i de govern corporatiu en la presa de decisions d'inversió ja no són considerats simplement accions positives sinó accions necessàries. 

Els 6 principis d’inversió sostenible

És per això que en relació amb la integració dels factors extrafinancers ESG, (mediambientals, socials i de governança) la gestora del BBVA, BBVA Asset Management, és signatària de UNPRI (Principis per a la Inversió Responsable) de Nacions Unides. Amb la signatura, BBVA Asset Management reforça el compromís de l’entitat d'integració de la sostenibilitat en tot el  negoci de gestió d'actius i es compromet a adoptar els sis principis de la inversió responsable: 

  1.  Incorporar criteris ESG en les anàlisis d'inversió i en els processos de presa de decisions; 
  2. Ser un accionista actiu i incorporar la ESG en les pràctiques i polítiques relatives a la propietat d'actius (com, per exemple, l'exercici del vot en les juntes d'accionistes); 
  3. Promoure la divulgació de les polítiques ESG per part de les empreses en les quals inverteix;
  4. Promoure l'acceptació i implementació dels UN PRI en el sector de les inversions; 
  5. Treballar de manera col·laborativa per a incrementar l'efectivitat en l'aplicació dels UN PRI
  6. Publicar informes periòdics sobre les activitats i progressos en l'aplicació dels principis.

 

La inversió sostenible a Med1

A Med1 Serveis Financers, en la condició d’agents bancaris de BBVA,  liderem el canvi cap a unes finances intel•ligents i sostenibles, que pensin en el futur i una de les nostres prioritats estratègiques és que tots els productes i serveis incorporin els criteris d’inversió sostenible.

 

El mercat de la inversió sostenible

La importància dels criteris d’inversió sostenible es fa notar als mercats, que preveuen un creixement exponencial. Tanta és la demanada que cada dia s’amplia l’oferta de productes d’estalvi i inversió sostenibles. Des de les zero emissions, al moviment elèctric (cotxes i digitalització) passant per aquelles companyies que tenen polítiques d’igualtat. 

Com a exemples de fons d’inversió sostenible, destaquem el fons “BBVA Bolsa Desarrollo sostenible” o el “Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund”, els quals acumulen una rendibilitat durant el 2021 superior al 19% (d’1 de gener a 30 de setembre). 

En definitiva, tot indica que el mercat valora positivament el treball en un futur millor, tant per a les persones com pel medi ambient.

Si estàs interessat a fer una inversió sostenible, els nostres gestors et presentaran l’àmplia gamma de productes d’inversió sostenible tant nacionals com internacionals i t’ajudaran a planificar el teu estalvi de cara al futur.

Omple el següent formulari i et contactarem.

 

Avís legal: El valor de tota inversió està subjecte a fluctuacions de mercat, sense que costos o rendibilitats passades condicionin o generin drets en el futur, podent la rendibilitat arribar a ser nul·la o negativa. En els  FI que s’esmenten és fonamental consultar el Fullet del Fons i el Document de Dades Fonamentals per l’Inversor.

BBVA Bolsa Desarrollo sostenible és un fons d'inversió gestionat per BBVA Asset Management SGIIC, SA, i comercialitzat per BBVA, i pot consultar la informació legal preceptiva, les seves característiques registrades i el seu fullet complet a la pàgina web de la CNMV, en el següent enllaç: CNMV - Fondos de Inversión

Nordea 1 – Global Climate and environment és un fons d'inversió gestionat per BBVA Asset Management SGIIC, SA, i comercialitzat per BBVA, i pot consultar la informació legal preceptiva, les seves característiques registrades i el seu fullet complet a la pàgina web del banc en el següent enllaç  

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA).

Dades identificatives: MED1 Serveis Financers: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873. BBVA: NIF A-48265169, domicili social a Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4; inscrita al Registre Mercantil de Vizcaya, volum 2083, foli 1, Full BI-17ª.