Mètodes d’estalvi per després de les vacances

Med1

27 set. 2021

En moltes ocasions, l'estalvi és vist més com un repte que com una pràctica habitual. La tendència a la preferència per la recompensa immediata sobre la recompensa futura (preferim gastar a estalviar) fa que ens guiem per impulsos, buscant la immediatesa i complicant l'estalvi. No obstant això, existeixen diferents eines i tècniques que poden servir per a millorar els nostres hàbits d'estalvi personal. 

Kakebo

Aquest mil·lenari mètode japonès aconsella anar anotant en un quadern totes les despeses que tenim. Gràcies a això prenem consciència real de tots els diners que gastem i entenem millor la manera en què distribuïm els nostres ingressos. A més, permet comparar uns mesos amb uns altres i establir pautes de comportament que ens ajudin a ser més conseqüents des del punt de vista financer.

La guardiola del canvi

Consisteix a comprar una guardiola, la més gran possible, i tenir la rutina d'anar introduïnt-hi monedes. Per exemple, totes les que siguin d'un mateix valor i que ens vagin donant. Passat un temps prudencial podrem portar-nos una sorpresa agradable.

El preestalvi

Aquí el teu banc pot jugar un paper fonamental. Donant l'avís que periòdicament un dia al mes retirin una quantitat del teu compte corrent per a dipositar-la en una altra que no usis habitualment. Si tens un perfil menys conservador, pots plantejar-te anar ficant aquests diners en un producte financer.

El Mètode Harv Eker

Aquest escriptor proposa un sistema de racionalització de la despesa sobre la base d'uns percentatges prefixats per endavant. En realitat es tracta d'un pla d'estalvi que millorarà la nostra salut financera, obligant-nos a adaptar la nostra vida segons aquests percentatges, que ell ha distribuït de la següent manera:

  • 55% destinat per a les despeses imprescindibles, com la llum o el menjar.
  • 10% a l'estalvi.
  • 10% de formació contínua.
  • 10% destinat a les inversions a llarg termini.
  • 10% per a consum i oci.
  • 5% per a donatius.

La teoria del canvi i l'efectiu

Compromet-te a estalviar un 10% per cada bitllet que gastis en botigues. D'aquesta manera, racionalitzaràs molt més els diners que gastes. Perquè l'efecte sigui molt major, no utilitzis mai targetes de crèdit i paga tot en efectiu. A més de saber en tot moment el que et queda, valoraràs més el que adquireixes i evitaràs les compres compulsives.

Canviar els hàbits de consum

En la majoria dels casos no n'hi ha prou amb parar esment al que es gasta, sinó que és necessari també canviar la forma en la qual es consumeix. D'aquesta manera, es redueixen en gran manera les despeses i augmenta l'estalvi. La forma més òbvia d'aconseguir-ho és reduir el consum. Apagar les llums quan no s'és a l'habitació, no deixar els electrodomèstics en standby o abrigar-se en comptes d'encendre la calefacció són mesures senzilles que no sols disminueixen la despesa monetària, sinó també són beneficioses per al medi ambient. 

Rendibilitzar els estalvis

Les entitats financeres ofereixen una àmplia gamma de productes d'estalvi i inversió, com a fons d'inversió, plans d'estalvi o dipòsits. Per a triar l'opció adequada entre totes elles, és fonamental donar resposta a una sèrie de qüestions: per a què estalviem, de quin termini disposem, quines són les opcions que fiscalment ens afavoreixen més o quines necessitats de liquiditat preveiem tenir. Això ens ajudarà també a determinar el nostre perfil de risc i, per tant, saber quines opcions ens convenen i quines opcions no són adequades.

Com veus, hi ha moltes més coses que es poden fer per estalviar. Això sí, no tots els mètodes d’estalvi funcionen per a tothom. Ara tens diferents opcions, escull la que més encaixi en el teu estil de vida.

A Med1, gràcies a l’acord de col·laboració que tenim amb el BBVA, t’oferim l’accés al que millor s’adapti a les teves necessitats en cada moment. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un assessor comercial contactarà amb tu.

Aquest és un text divulgatiu sobre estalvi i mètodes d’inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte d’estalvi ni d’inversió en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons manen el Banc d’Espanya i la CNMV, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul•la o, en el pitjor dels casos, negativa, així com que les inversions estan lligades al factor risc i s’ha de determinar prèviament el seu perfil d’inversor.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.