Què són els fons d’inversió i per què funcionen com a eina d’estalvi?

Med1

16 juny 2021

Els fons d’inversió són un instrument que les entitats financeres recomanen com a eina d’estalvi i inversió, ja que són productes versàtils, flexibles, fiscalment favorables i molt adients per a clients que no tenen un gran coneixement del mercat de valors. Els fons d’inversió maximitzen la seguretat de la inversió al mateix temps que fomenten l’estalvi i augmenten les opcions d’obtenir un rendiment positiu del capital. Però per quina raó? Què són? Com funcionen exactament? Aquí t’ho expliquem. 

1. Què són els fons d’inversió?

Els fons d’inversió són un tipus d’Institució d’Inversió Col·lectiva (IIC) gestionat per un gestor professional. És a dir, es tracta d’un conjunt d’estalviadors i inversors que cedeixen a professionals financers la gestió del seu capital per tal d’obtenir-ne una rendibilitat econòmica en funció d’una estratègia d’inversió prèviament definida. Sumant els capitals de cada participant es forma un capital més gran i, per tant, es poden arribar a millors condicions que si cada participant invertís pel seu compte. 

2. Qui administra els fons d’inversió? 

El capital dels fons d’inversió és administrat per gestors que, ja siguin entitats independents o estiguin dins d’entitats financeres tradicionals, són sempre supervisats per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i, per tant, compleixen amb els requisits de transparència, liquiditat i diversificació que exigeix la regulació per assegurar la màxima protecció de l’inversor. En aquest sentit, els fons d’inversió permeten que l’inversor no hagi de dedicar el seu temps a analitzar el mercat, buscar el potencial de les inversions i fer-ne el seguiment, ja que els gestors ho fan per ell. 

3. Com funcionen els fons d’inversió? 

L’inversor (“participant”) escull un fons d’inversió d’entre l’àmplia oferta que existeix al mercat i compra el que se’n diu una “participació”. El preu d’aquesta participació (“valor liquidatiu”) pot variar i està subjecte a fluctuacions, ja que ve determinat per la divisió del patrimoni del fons entre el número de participants que té en aquell moment. L’inversor pot comprar participacions (“subscripció”) o vendre-les (“reemborsament”) en qualsevol moment, per imports molt accessibles i, fins i tot, de manera periòdica. És el gestor, com hem comentat, qui fa les operacions per augmentar la rendibilitat del capital. 

4. Quins tipus de fons d’inversió hi ha?

Hi ha molts tipus de fons especialitzats en diversos mercats i productes, i s’adapten a cada participant segons el seu perfil inversor. Tots els fons tenen una determinada filosofia d’inversió (més conservadora o amb una més gran oportunitat de potencial econòmic) que determina la distribució de la seva cartera: aquesta informació es pot trobar al fullet del fons, anomenat KIID, que es pot consultar al propi gestor o a la CNMV. Els més habituals i coneguts són els fons de renda fixa, que inverteixen en bons; els fons de renda variable, que inverteixen en borsa; els fons de renda mixta, que estan compostos per fons de renda fixa i variable, o els fons garantits, que garanteixen la recuperació del capital invertit, entre d’altres. 

5. Quina és la fiscalitat dels fons d’inversió?

Els fons d’inversió tenen una fiscalitat molt avantatjosa, ja que l’inversor només tributa quan reemborsa les seves participacions. Si obté un benefici, l’ha d’integrar a la base imposable de l’estalvi a l’IRPF. De tota manera, el traspàs entre fons està exempt de tributació, és a dir, que si l’inversor ven les participacions i compra en un altre fons, les plusvàlues no es declaren en aquell moment, sinó quan el benefici es faci efectiu. 

6. Quin són els avantatges dels fons d’inversió?

Els fons d’inversió proporcionen accés a mercats molt atractius que d’altra manera no serien accessibles individualment, i ajuden a una bona planificació financera, atesos els seus avantatges fiscals. A més, gràcies a la professionalitat i expertesa dels gestors, el client pot confiar a llarg termini la seva inversió, i d’aquesta manera fomenta la seva capacitat d’estalvi. Així doncs, els fons d’inversió es constitueixen com una eina molt útil per fer créixer el capital dels clients amb un perfil d’inversió diversificat i adaptat a les seves necessitats. 

 

Med1, com a agent bancari de BBVA, disposa d’accés als millors i més variats fons d’inversió del mercat. T’informarem sobre les característiques dels diversos fons al teu abast i t’acompanyarem en el procés perquè puguis triar el producte que millor s’ajusta al teu perfil. Si necessites més informació, pots omplir aquest formulari i contactarem amb tu.