Perquè la meva entitat bancària em demana documentació personal tant sovint?

Med1

28 abr. 2021

A què és degut? Per què m’ho demanen si ja ho tenen tot? Si no he modificat res, per què ho he de tornar a enviar? Aquestes són algunes de les preguntes que ens plantegem en el moment que rebem la esmentada notificació. 

A l’abril del 2010 es va aprovar la Llei 10/2010 en prevenció de blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme. L’objectiu d’aquesta llei és protegir la integritat del sistema financer i d’altres sectors de l’activitat econòmica, mitjançant la prevenció de pràctiques no lícites. Amb la llei es van ampliar no només els controls sobre els moviments en efectiu i transferències, sinó també la obligatorietat d’informar a l’entitat financera de la qual som clients. Són les entitats les que estan obligades a aplicar l’esmentada llei.

Per aquest motiu, les diferents entitats financeres exigeixen periòdicament als seus clients la presentació de documents que acreditin no només la seva identitat sinó també la seva activitat professional, amb la finalitat de justificar l’origen dels fons objectes de transferir-se o de dipositar-se.

Quina és la documentació que estem obligats a facilitar i actualitzar? En el cas de les persones físiques, DNI, permís de residència o document identificador del país d’origen. En el cas de les persones jurídiques, document on s’acrediti la denominació de l’empresa, la seva forma jurídica, domicili i identificació fiscal. Els representants de les persones jurídiques també estan obligats a presentar els poders i estructura accionarial d’aquestes.

Segons el Reial Decret elaborat per el SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme), les diferents entitats financeres, mitjançant les mesures de diligència establertes a la Llei 10/2010, revisaran que les dades de tots els seus clients estiguin actualitzades, i en comprovaran la veracitat. Al mateix temps, els clients estan obligats a facilitar a la seva entitat, de forma on-line o presencial,  la informació sol·licitada en el termini establert. De no ser així, es procedirà al bloqueig automàtic del compte corrent.

Per tant, si rep una carta de la seva entitat bancària sol·licitant-li la esmentada documentació, tant en el cas de que tingui una relació fluida amb l’entitat com en el cas contrari, ha de ser conscient de la importància de facilitar aquesta informació, i saber que, en cas de no fer-ho, es procedirà al bloqueig automàtic del seu compte, amb la conseqüència implícita del rebuig de tots els rebuts domiciliats, càrrecs i abonaments a partir d’aquell moment.

Si vol més informació sobre la prevenció del blanqueig de capitals, o si té alguna consulta sobre productes i serveis financers, ompli el següent formulari sense compromís i un agent comercial es posarà en contacte amb vostè.