Passos necessaris per a sol·licitar una hipoteca

Med1

26 gen. 2023

Comprar un habitatge és una de les operacions econòmiques més importants que realitza una persona al llarg de la seva vida. Per això, abans de signar la hipoteca, cal comprendre bé els drets, les obligacions i els procediments que implica. 

 

Primera etapa. L’entitat financera

Tant si ja saps quin és el pis o la casa dels teus somnis que  vols comprar com si encara no l’has trobat però t’ho estàs rumiant, resulta molt interessant veure quines són les possibilitats financeres que tens al teu abast. D'aquesta manera sabràs per endavant quin preu màxim pots permetre't a l'hora de comprar l'habitatge, i tenir una simulació sobre la quota, l'interès i el producte que pots contractar. Per a això, el millor és rebre una bona orientació financera a través d'un gestor hipotecari que sigui capaç d'analitzar la teva situació, alhora que et pot facilitar l'oferta actual de productes hipotecaris en el mercat i realitzar un estudi de viabilitat.

 

Segona etapa. Presentar la documentació

Una vegada has trobat l’habitatge que vols comprar i decidit quina entitat financera gestionarà la teva hipoteca, és el moment de sol·licitar-la. Per a això, hauràs de presentar una certa documentació sobre la teva situació personal, laboral i fiscal que serà imprescindible per realitzar l'estudi de viabilitat i avaluació de riscos. 

 

Tercera etapa. Informació precontractual

Un cop passat favorablement l’anàlisi de viabilitat econòmica i tècnica, la hipoteca està aprovada. La llei vigent pretén assegurar que cada consumidor, abans de signar una hipoteca, té clar al cent per cent què és el que està signant. Per això, s'ha implementat tot un procés abans de la signatura que es compon de:

  • Lliurament de la FEIN (Fitxa Europea d'Informació Normalitzada).
  • Lliurament de la FIAE (Fitxa d'Advertiments Estandarditzats).
  • Lliurament del document d'escenaris de quotes (en cas de sol·licitar un interès variable). En aquest escenari podràs veure una simulació de la variació de la teva quota variable en diferents escenaris a futur.
  • Lliurament del projecte de contracte. Disposaràs d'una còpia del projecte de contracte, amb totes les despeses desglossades.
  • Informació completa sobre les despeses de l'operació, i a qui corresponen.
  • Lliurament per escrit de les condicions i garanties de les possibles assegurances contractades.
  • Manifestació signada pel prestatari. Aquesta signatura assegurarà que has rebut tota la informació anterior i que t'ha estat explicada.

 

Quarta etapa: Assessorament obligatori i gratuït mitjançant un notari 

Una vegada hagis signat la documentació anterior, aquesta s’envia a la notaria que hagis designat, on el notari corroborarà que has entès per complet tots els contractes, productes, pagaments i altres obligacions i drets que tens com a prestatari.

 

Cinquena etapa. Signatura de la hipoteca i la compra-venda

Aquesta última etapa és possiblement la més emotiva i satisfactòria, ja que al finalitzar, tindràs a la fi la teva casa en propietat. 

 

Com podem ajudar-te a Med1?

Seguint aquesta petita guia, en la qual hem fet un repàs de les coses que has de mirar abans de comprar una casa, t'asseguraràs que la compra del teu nou habitatge és una decisió reflexionada i encertada.

Si estàs interessat a comprar un immoble i necessites una hipoteca, a Med1 com a agents bancaris de BBVA, posem a la teva disposició condicions especials. Comptem amb un ampli equip amb dilatada experiència que t'informarà i t'orientarà sobre els préstecs hipotecaris i t'acompanyarà en el procés, des de que trobes l’immoble a comprar fins a la signatura a la notaria. I en cas de que tinguis ja una hipoteca amb una altra entitat, estudiem el seu traspàs sense compromís.

Com a agents bancaris de BBVA, posem a la teva disposició condicions especials. Consulta'ns sense compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.

 

 

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.