Etapes d'una hipoteca. Què s’ha de tenir en compte

Med1

23 abr. 2021

Abans de signar una hipoteca cal travessar tot un procés dividit en diferents etapes. Des de Med1 t’expliquem en què es compon aquest procés, quines són les etapes més complexes, i com arribar a signar una hipoteca de manera senzilla i ràpida.

 

Primera etapa. L’entitat financera.

Tant si ja saps quin és el pis o la casa dels teus somnis que  vols comprar com si encara no l’has trobat però t’ho estàs rumiant, resulta molt interessant veure quines són les possibilitats financeres que tens al teu abast. D'aquesta manera sabràs per endavant quin preu màxim pots permetre't a l'hora de comprar l'habitatge, i tenir una simulació sobre la quota, l'interès i el producte que pots contractar. Per a això, el millor és rebre una bona orientació financera a través d'un gestor hipotecari que sigui capaç d'analitzar la teva situació, alhora que et pot facilitar l'oferta actual de productes hipotecaris en el mercat i realitzar un estudi de viabilitat.

 

Segona etapa. Presentar la documentació.

Una vegada has trobat l’habitatge que vols comprar i decidit quina entitat financera gestionarà la teva hipoteca, és el moment de sol·licitar-la. Per a això, hauràs de presentar una certa documentació sobre la teva situació personal, laboral i fiscal que serà imprescindible per realitzar l'estudi de viabilitat i avaluació de riscos.

 • 1a fase: anàlisi de viabilitat econòmica. El departament de riscos revisa la documentació econòmica aportada: nòmina, vida laboral, declaració de la renda, situació financera i capacitat de fer front al pagament de la hipoteca.
 • 2a fase: anàlisi de viabilitat tècnica. Una vegada s’ha vist que la sol·licitud és viable, es passa a fer al taxació i la comprovació registral de l’immoble.
  • Taxació. La taxació és una de les parts més importants a l'hora de signar una hipoteca, ja que determina en gran manera l’import de préstec hipotecari que es concedirà i dóna un valor objectiu de l’immoble que es vol comprar.
  • Comprovació registral. La comprovació registral determinarà que, tal i com estava previst, l'immoble pot ser hipotecat. Es tracta, bàsicament, de comprovar l'estat i situació de la finca al Registre de la Propietat.

 

Tercera etapa. Informació precontractual.

Una vegada passat favorablement l’anàlisi de viabilitat econòmica i tècnica, la hipoteca està aprovada. La llei vigent pretén assegurar que cada consumidor, abans de signar una hipoteca, té clar al cent per cent què és el que està signant. Per això, s'ha implementat tot un procés abans de la signatura que es compon de:

 • Lliurament de la FEIN (Fitxa Europea d'Informació Normalitzada).
 • Lliurament de la FIAE (Fitxa d'Advertiments Estandarditzats).
 • Lliurament del document d'escenaris de quotes (en cas de sol·licitar un interès variable). En aquest escenari podràs veure una simulació de la variació de la teva quota variable en diferents escenaris a futur.
 • Lliurament del projecte de contracte. Disposaràs d'una còpia del projecte de contracte, amb totes les despeses desglossades.
 • Informació completa sobre les despeses de l'operació, i a qui corresponen.
 • Lliurament per escrit de les condicions i garanties de les possibles assegurances contractades.
 • Manifestació signada pel prestatari. Aquesta signatura assegurarà que has rebut tota la informació anterior i que t'ha estat explicada.

 

Quarta etapa: Assessorament obligatori i gratuït mitjançant un notari 

Una vegada hagis signat la documentació anterior, aquesta s’envia a la notaria que hagis designat, on el notari corroborarà que has entès per complet tots els contractes, productes, pagaments i altres obligacions i drets que tens com a prestatari.

 

Cinquena etapa. Signatura de la hipoteca i la compra-venda.

Aquesta última etapa és possiblement la més emotiva i satisfactòria, ja que al finalitzar, tindràs a la fi la teva casa en propietat. 

A la notaria hauran de comparèixer el següents agents:

 • Apoderat de l'entitat que concedeix el préstec (representant de l'entitat).
 • El notari.
 • Els venedors.
 • Els compradors, en aquest cas prestataris.

És habitual que també hi comparegui el gestor hipotecari (en cas d'haver estat contractat), l’agent immobiliari i la gestoria, que s’encarregarà de dur a terme els tràmits administratius d’inscripció de la hipoteca i la compra-venda al Registre de la Propietat, la liquidació dels impostos i les cancel·lacions de càrregues prèvies entre altres. És important tenir en compte que l’entitat financera escollida es fa càrrec, en part, de les despeses de constitució de la hipoteca.

En cas d’estar interessat en comprar un immoble a través d’una hipoteca, a Med1 comptem amb un ampli equip amb dilatada experiència que t’informarà i t’orientarà sobre els préstecs hipotecaris i t’acompanyarà en el procés de compra. Com a agents bancaris de BBVA, posem al teu abast una àmplia gamma de productes adaptada a les teves necessitats. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un assessor comercial contactarà amb tu.

 

 

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.