Per què és un bon moment per demanar una hipoteca i què s’ha de tenir en compte?

Med1

17 set. 2020

Hi ha molts factors que intervenen en la presa de decisió de compra d’un habitatge. Tant si és per a primera residència, segona o inversió, el moment i la hipoteca són dos dels factors més importants.

 

Per què és un bon moment per comprar un habitatge?

La situació de pandèmia en la qual vivim ha paralitzat parcialment el món, ha afectat l’economia mundial i ha generat incertesa i una davallada inicial a algunes borses i a les inversions. Aquesta circumstància ha provocat un doble efecte: per una banda, un alentiment de les vendes dels immobles i, per altra, una millora de les condicions per part dels bancs en els seus préstecs hipotecaris. Aquesta situació fa que sigui un bon moment per a aquells que volen comprar un primer o segon habitatge.

 

Quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de sol·licitar una hipoteca?

A continuació repassem els aspectes més importants a tenir en compte quan sol·licitem una hipoteca:

  • La quantitat que se sol·licita: aquesta dependrà principalment de la capacitat econòmica dels sol·licitants i de l’aprovació per part de l’entitat bancària. En cas que es vulgui adquirir un habitatge principal, la quantitat màxima que es pot finançar serà d’un 80 %. En el cas de segones residències serà del 70 %.
  • El termini i la quota: un cop definida la quantitat que s’ha de finançar, podem triar entre allargar el màxim d’anys possible i pagar una quota més ajustada o escurçar al màxim el termini de l’hipoteca i assumir una quota més elevada. Quant més llarg sigui el termini, més interessos pagarem. El que és important i recomanable és que la quota a pagar mensualment sigui assumible i condicioni el menys possible la nostra qualitat de vida.
  • El tipus d’interès: fixe o variable? Aquest punt és una decisió molt subjectiva per part dels sol·licitants. No hi ha millor o pitjor. En el cas de les hipoteques variables, hem de tenir en compte que la quota pot variar, ja que una part va referenciada a un índex, normalment l’Euribor. En el cas de les hipoteques fixes, el tipus d’interès sempre serà el mateix i, per tant, la quota també.
  • El TAE i el TIN: són dos termes que poden portar a confusions. El TIN (Tipus d’Interès Nominal) és el preu que cobra el banc per deixar els diners i pot ser mensual, semestral o anual. El TAE (Taxa Anual Equivalent) és el que hem de tenir en compte quan comparem entre diverses entitats, ja que indica el cost real de l’hipoteca. Inclou el TIN, les despeses i les comissions bancàries anualitzades.
  • Productes que bonifiquen: a l’hora de contractar l’hipoteca, les entitats ofereixen altres productes de contractació opcional, com poden ser una assegurança de vida o de protecció de pagaments, que, en contractar-los, bonifiquen el tipus d’interès que s’aplica a l’hipoteca i, per tant, baixen el seu cost.
  • La comissió d’amortització: és un cost que s’ha de pagar en cas que s’escurci o finalitzi el pagament de l’hipoteca abans del temps establert. Quan més baixa sigui, millor.


Per tant, a l’hora de decidir-se per una hipoteca o una altra, hi ha molts factors a tenir en compte que fan que sigui una decisió complexa, a més d’important, ja que és a llarg termini i ens pot condicionar molt. Si estàs pensant en comprar un habitatge i sol·licitar una hipoteca, a Med1 som agents bancaris del BBVA i t’oferim tot el ventall de productes d’aquesta entitat. Posem a la teva disposició el nostre equip d’assessors especialitzats que t’acompanyaran en tot el procés. A més, com a agents bancaris de BBVA,  et donarem accés a condicions especials.

Omple el següent formulari i t’assessorarem sense cap compromís.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: MED1 Serveis Financers: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.---- BBVA: NIF A-48265169, domicili social a Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4; inscrita al Registre Mercantil de Vizcaya, volum 2083, foli 1, Full BI-17ª.