Préstecs personals: avantatges i què he de tenir en compte

Med1

6 jul. 2020

Voldries iniciar un nou projecte empresarial? Tens pensat estudiar  a l’estranger? Estàs valorant la possibilitat de comprar un nou habitatge? En diferents etapes de la vida, els nostres estalvis poden no ser suficients per pagar algunes despeses o preferim afrontar la despesa en quotes. Amb un préstec es poden solucionar moltes situacions de l’economia personal, familiar o empresarial. 

 

Què és un préstec

Un préstec personal és una operació per la qual l’entitat deixa una quantitat de diners a un client, que es compromet a tornar-la en un termini pactat i a pagar uns interessos i les despeses de l’operació.

 

Avantatges

La sol·licitud d’un préstec està associada a la falta de liquiditat per afrontar un pagament però no sempre ha de ser així. En molts casos demanar un préstec està més associat a les avantatges que ens aporta:

  • El pagament en còmodes quotes que pots adaptar als teves necessitats en funció del termini, i que pot ser de fins a 10 anys.
  • Disposició de forma ràpida de tot l’import, habitualment de fins a 60.000 €

 

Quins conceptes hem de tenir en compte abans de demanar un préstec?

Tipus d’interès: és el preu que cobra l’entitat financera per deixar els diners. El tipus d’interès pot ser fix o variable:

  • Fix: serà sempre el mateix durant tot el temps en què hagi de tornar el préstec, de manera que en el moment de signar el contracte de préstec podem saber-ne el cost total.
  • Variable: podrà canviar durant el temps en què hagi de tornar el préstec. El tipus d’interès variable està format per un índex de referència oficial més un diferencial i es modifica segons l’evolució dels mercats. El tipus de referència més comú és l’euríbor, que és el tipus publicat per la Federació Bancària Europea per a les operacions de dipòsits en euros a un termini d’un any calculat a partir del que ofereixen una mostra de bancs. En el moment de signar el préstec, no en sabrem el cost total perquè dependrà de l’evolució de l’índex de referència, de manera que cal ser conscient que les quotes del préstec podran apujar-se o baixar.

 

Els costos addicionals que poden tenir els préstecs 

A l’hora de demanar un préstec, aquest comporta uns costos afegits. A l’hora de comparar les condicions entre una entitat i una altra és important tenir-los en compte:

  • Comissió d’obertura: import que es paga en formalitzar un préstec per les despeses que suposa la seva obertura. Sol ser un pagament únic i correspondre a un percentatge sobre el capital prestat.
  • Comissió d’estudi: import que es paga en formalitzar un préstec per les despeses que suposa l’estudi de riscos. Sol ser un pagament únic i correspondre a un percentatge sobre el capital prestat.
  • Comissió per cancel·lació: comissió que cobra el banc per la cancel·lació anticipada d’un préstec (quan tornes tot el préstec abans de temps). Sol calcular-se com un percentatge sobre la quantitat amortitzada.
  • Comissió per amortització anticipada: comissió que cobra el banc per l’amortització anticipada d’una part del préstec, és a dir, quan tornes una part del préstec abans de temps. Sol calcular-se com un percentatge sobre la quantitat amortitzada o lliurada a compte.

 

La TAE i l’interès nominal: important diferència

El tipus d’interès nominal no ens indica quin és el cost real del préstec. Per fer-ho, hem de tenir en compte la TAE (taxa anual equivalent), que dóna informació sobre el cost real anual del préstec, ja que es calcula a partir d’una fórmula matemàtica normalitzada, que no només té en compte el TIN (tipus d’interès nominal) de l’operació, sinó també la freqüència dels pagaments, les comissions bancàries per cancel·lació o amortització i les altres despeses que genera l’operació.

 

• L’interval de temps

Quan adquirim un préstec, hem de tenir molt clars el:

  • Termini d’amortització: és el termini en què es tornarà el préstec. Dependrà del tipus de préstec: consum, hipotecari, etc.
  • Període de carència: és el període que passa des que se signa el préstec fins que es comença a retornar l’import prestat. Normalment, durant la carència només es paguen interessos, però no el principal. 

 

Si estàs interessat en demanar un préstec, l’equip de Med1 t’assessorà per tal de trobar el producte que millor s’adapti a les teves necessitats amb les condicions més òptimes, gràcies a la seva condició d’agent bancari de BBVA. 

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: MED1 Serveis Financers: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.---- BBVA: NIF A-48265169, domicili social a Bilbao, Plaza de San Nicolás, 4; inscrita al Registre Mercantil de Vizcaya, volum 2083, foli 1, Full BI-17ª.