Aportacions periòdiques a fons d’inversió

Med1

11 abr. 2022

Una forma de treure un major partit als teus estalvis és fent aportacions periòdiques a un fons d'inversió. Això significa que, en comptes d'invertir de cop una quantitat de diners en un fons, el que faràs serà aportar mensualment noves quantitats amb les quals subscriure més participacions.

 

3 raons per invertir amb aportacions periòdiques

En l'àmbit de la inversió i l'estalvi, existeixen determinades recomanacions que poden considerar-se com a “bones pràctiques” per a l'inversor. Una d'elles és la de prevaler la inversió periòdica enfront de la inversió puntual.

Flexibilitat i estalvi còmode: com a inversor, tu decideixes quina quantitat aportaràs periòdicament al teu fons d'inversió, una aportació que sigui còmoda, que no et suposi un gran esforç, que pots automatitzar i que també pots suspendre, ampliar o reduir en qualsevol moment en funció de les teves circumstàncies. Per petita que sigui aquesta xifra, establiràs un hàbit d'estalvi.

Diversificació dels riscos del mercat: en realitzar subscripcions de participacions cada mes, les pujades i baixades del mercat t'afectaran menys. Per això, amb les aportacions periòdiques són previsibles uns resultats més favorables en el llarg termini que amb una aportació puntual.

Planificació de l'estalvi sistemàtic: a través d'aportacions periòdiques podràs planificar millor els teus objectius d'estalvi i inversió a llarg termini  sense per això comprometre la teva estabilitat financera actual. Si estableixes uns objectius realistes i ho fas amb l'antelació suficient, seran més fàcils d’aconseguir.

De la mateixa manera, en cas de necessitar liquiditat, es pot disposar de la quantitat que es necessita de manera gairebé immediata. El partícip es pot retirar, en part o totalment, del fons en qualsevol moment només sol·licitant a la Societat Gestora el reembors de les participacions.

Per tant, les aportacions periòdiques presenten uns avantatges que permeten a l’inversor tenir més flexibilitat, més diversificació i una millor planificació financera.

A Med1, com a agent bancari el BBVA,  posem a la teva disposició un equip de gestors que t’ajudaran a fer una planificació financera i d’estalvi personalitzada. T’oferim un ampli ventall de fons d’inversió i et facilitem l’accés al que millor s’adapti a les teves necessitats en cada moment.

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor contactarà amb tu.

 

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat sobre l’estalvi i la inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d’Espanya, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.