La transformació d'estalviador a inversor

Med1

12 març 2021

Estalviar no és el mateix que invertir. Quan s'estalvia es fa amb la finalitat de tenir un romanent per a imprevistos o necessitats a curt termini. S 'acumulen interessos que, per endavant es coneixen, i els diners es poden recuperar fàcilment en cas de necessitat. Per contra, l'inversor busca obtenir un creixement a mitjà i llarg termini a través de diferents productes financers com la renda variable, la renda fixa  i els fons d'inversió; cadascun té un risc diferent. La rendibilitat s'aconsegueix a través dels interessos, la revaloració del capital i els dividends. 

Tot i que estalviar és important, agregar inversions a la nostra estratègia financera ens pot ajudar a aconseguir una meta futura com la compra d'una casa, pagar l'educació dels fills o dedicar temps per a viatjar. Invertir pot ajudar-nos a aconseguir les nostres fites a més llarg termini. Però, quines passes hem de tenir en compte?

 

Formació

Existeixen alternatives adequades per a cada perfil de client: des dels més conservadors fins als més arriscats. Però, abans de prendre qualsevol decisió, convé tenir en compte algunes coses. El primer pas que ha de donar-se és el d'entendre quina és la situació actual del mercat i les perspectives de futur. Per a això, és necessari familiaritzar-se amb els productes o les opcions que es tenen a l'abast. No es pot canviar la filosofia d'un estalviador sense prèviament fer una bona labor de formació perquè sàpiga avaluar i comprendre la relació entre rendibilitat i risc, que és molt important.

 

Productes

Els productes als quals pot accedir l'estalviador (plans de pensions, fons d’inversió, etc.) que passa a ser inversor són diversos: renda variable, renda fixa, fons, divises, etc., de qualsevol mercat internacional. Per a minimitzar el risc, una opció seria diversificar (no dipositar tots els diners en un mateix producte), ajustar la inversió al perfil de risc, mantenir la inversió en el termini recomanat, ser constant, realitzar aportacions periòdiques i començar com més aviat millor.

 

Perfil i edat de l’inversor

L'edat és un factor clau que determinarà el tipus d’inversió al que adherir-se. Per exemple, a partir dels 55 o 60 anys el període que queda per a la jubilació és curt. Qualsevol pèrdua en aquest cas pot afectar molt. En canvi, com més jove s'és, més risc es pot assumir a canvi d'obtenir una major rendibilitat.

És important mantenir la paciència a l'hora de recollir els fruits de la inversió i no consultar cada dia l'evolució que està seguint, ja que pot provocar dubtes i presa de decisions precipitades.

 

Deixa’t assessorar

És necessari que una entitat gestora d'inversions o assessors financers els expliquin les característiques, les condicions o els diferents conceptes, per tal que l’inversor pugui decidir quines són les inversions que s’ajusten a les seves necessitats per posar a treballar part dels seus diners per a aconseguir metes més grans i a més llarg termini.

Des de Med1 comptem amb assessors comercials professionals que us acompanyen en tot el procés de selecció dels actius o l'elaboració d'una cartera d'inversió, després d'analitzar les circumstàncies personals, el perfil de risc i l'horitzó temporal. Com a agents bancaris de BBVA, posem al teu abast la seva gestora d'Inversions i els seus assessors financers, així com una àmplia gamma de productes d’inversió per poder seguir una estratègia d’inversió diversificada adaptada a les teves necessitats. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un assessor comercial contactarà amb tu.

 

 

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat sobre l’estalvi i la inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d’Espanya, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA).     Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.