Com finançar les teves celebracions

Préstec, celebracions, TAE, amortització, endeutament, interessos

28 juny 2019

Unes noces, una graduació, un aniversari especial… són esdeveniments únics i irrepetibles que impliquen una celebració que, en ocasions, podria estar plena de detalls que poden elevar el seu cost. Sigui quin sigui el motiu, l'important és conèixer bé quins seran els elements que integraran aquesta celebració per tenir clar quin serà el pressupost i les seves despeses finals que, en alguns casos, poden augmentar el pressupost inicial donant com a resultat un sobrecost inesperat. 

Atès que les quantitats que es destinen a despeses per celebracions continuen sent difícils d'aportar d'una sola vegada, les entitats financeres compten amb mecanismes per a facilitar-les. Un d’ells pot ser obrir un compte corrent o compte d'estalvi, on els convidats que ho desitgin poden ingressar diners en concepte de regal. El segon mecanisme consistiria en sol·licitar un préstec al consum. Existeixen préstecs personals que financen projectes de tota mena. 

 

Què és un préstec i quins conceptes s’han de tenir clars abans de contractar-lo

Un préstec bancari és l'operació mitjançant la qual l'entitat financera posa a la disposició del client una determinada quantitat de diners, estipulada prèviament, mitjançant un contracte amb el qual aquest client adquireix l'obligació de retornar els diners en un temps delimitat. De manera habitual, a la quantitat de diners prestada se li afegeixen uns interessos que també cal retornar, i que variaran en funció del tipus de préstec sol·licitat. 

Saber quins tipus de préstecs i conèixer els elements que els formen per a evitar malentesos i confusions a l'hora de sol•licitar-los és de vital importància. Els conceptes clau que s’han de conèixer són:

 

• TAE

Es tracta de la Taxa Anual Equivalent i reflecteix el cost real del préstec. La TAE s'expressa en forma de percentatge i és determinant a l'hora de comparar préstecs en funció del cost. La TAE inclou no només el preu al qual el banc presta els diners, sinó que també inclou les despeses i comissions que el préstec té. En aquest sentit, sempre que es vulgui comparar préstecs, és millor fixar-se en la TAE i no únicament en el TIN (Tipus d'Interès Nominal) que només inclou el preu del préstec i no les altres despeses.

 

• Termini d'amortització

És el temps que el titular del préstec té per a la devolució del préstec. És important saber que com més gran sigui el termini, més còmodes seran les quotes mensuals, però més car serà el préstec ja que es pagaran més interessos per tenir més temps els diners sense ser retornat.

El recomanable és establir un termini d'amortització tenint en compte la quota que es podrà assumir cada mes en funció dels ingressos, sent l'òptim retornar el préstec en el menor temps possible.

 

• Taxa d'endeutament

Serà un dels aspectes en què les entitats fixin la seva atenció a l'hora d'avaluar al sol·licitant. Es tracta del percentatge dels ingressos que es destinarà al pagament del préstec. Aquí juga un paper fonamental la resta dels préstecs o operacions a crèdit que ja es tinguin. En qualsevol cas, el recomanable és que la taxa d'endeutament o taxa d'esforç no sigui major al 30% dels ingressos i en cap cas deuria mai superar el 40%.

 

• Comissions

No només cal parar esment al tipus d'interès que s'aplica al préstec, sinó a la resta de despeses que pot implicar i que poden encarir-lo: les comissions. Les més habituals són la d'obertura, aquella que es cobra per formalitzar el préstec; la d'amortització anticipada parcial o total, molt important si es vol cancel·lar abans del venciment el préstec; i la comissió de demora, que no podrà ser superior a 2,5 vegades l'interès legal dels diners.

 

• Garantia personal

En els préstecs personals la garantia que la quantitat serà retornada és com el seu nom indica “personal”. Això vol dir que, en cas de produir-se un impagament per part del titular del préstec, els seus béns tant presents com futurs serviran per al pagament del deute. Mentre que, en els préstecs hipotecaris, la garantia és l'immoble a més de la personal. Si hi ha avalistes i es produeix l'impagament, seran aquests els qui responguin al pagament del deute també amb els seus béns presents i futurs fins a saldar l'import degut.

 

 

A Med1 t’oferim el pla que millor s’adapti a les teves necessitats  a tot moment, gràcies a l’acord de col·laboració que tenim amb el BBVA. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.

 

 

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U; NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.