Com organitzar la teva economia domèstica

economia domèstica, ingressos, despeses, actius, passius,..

22 maig 2019

Organitzar la nostra economia domèstica és el primer pas per a poder gaudir de tranquil•litat financera. Portar un control adequat de les despeses i ingressos que tenim en la nostra llar ens permetrà dibuixar una imatge precisa de la nostra situació econòmica. Gràcies a això, serem capaços de prendre bé les nostres decisions financeres, serem molt més efectius a l'hora d'aconseguir els nostres objectius econòmics i de superar els imprevistos financers que puguin presentar-se.

 

1. Analitza la teva situació actual

Per organitzar i planificar la teva economia domèstica has d’identificar els punts forts i els punts febles. Per això, el primer que hauràs de fer és una anàlisi detallada de la teva situació financera actual fent un “balanç econòmic”, com el que faria qualsevol empresa. Així, determinarem els actius i passius amb els quals comptem:

  • Actius: béns mobles i immobles amb els quals comptem; estalvis; productes financers d'inversió, etc.
  • Passius: hipoteques, altres deutes i qualsevol altra despesa important al qual hàgim de fer front al llarg del temps.

 

2. Estableix un pressupost domèstic

Elabora un pressupost domèstic en el qual contemplis els ingressos i despeses globals de què disposa la família. És important que ho fem de manera mensual, amb la intenció de poder modificar possibles descompensacions entre les despeses i els ingressos que puguin aparèixer amb el pas dels mesos. El nostre pressupost contemplarà:

  • Ingressos: aquí recopilarem totes les entrades de diners en la llar, tenint en compte sous, rendiments de productes financers i altres inversions, ajudes i subvencions, i qualsevol altre tipus de guanys econòmics.
  • Despeses: diferenciarem tres tipus diferents en funció de la seva importància, amb l'objectiu de poder prioritzar els seus pagaments segons ens sigui necessari i d'eliminar les despeses supèrflues. Aquests tres tipus de despeses seran:
    • Despeses fixes. Seran les despeses que no podrem eliminar en cap co ncepte. Despeses vitals amb pagaments més o menys fixos i periòdics: els derivats de l’habitatge (lloguers, hipoteques, assegurances de la llar, comunitat de propietaris, impost sobre béns immobles); els derivats de l’educació dels fills ( llibres, activitats extraescolars, quotes de menjadors o de casals d’estiu); els derivats del transport (assegurances, benzina, targetes de metro o autobús); i altres impostos imprevistos.
    • Despeses variables. Són despeses necessàries en el nostre dia a dia, per la qual cosa no podem eliminar-los, però sí que podem intentar reduir-los. En aquesta categoria inclouríem les factures mensuals dels subministres (llum, aigua, calefacció, telèfon i Internet, menjar, etc.). Són serveis que necessitem, però que, amb una correcta planificació, revisant ofertes amb tarifes planes o hores gratuïtes al dia i modificant una mica els nostres hàbits, podem fer que les seves factures es redueixin.
    • Despeses prescindibles o discrecionals. Són despeses que podríem del nostre dia a dia en cas que la situació ho requerís (oci, viatges, entrades per espectacles, etc.).

 

3. Defineix els teus objectius econòmics

Una vegada que hem determinat la nostra situació econòmica actual i que hem elaborat un pressupost mensual, hauràs de definir els teus objectius econòmics que han  de ser assolibles en funció del teu  nivell de despeses i ingressos i condicionaran directament la teva direcció d'estratègia financera.  Amb l’estalvi podràs fer front a determinades despeses importants (compra d'habitatge, estudis dels fills, etc.) o acumular un capital per a la jubilació.

 

4. Fes  un seguiment de la teva estratègia

La nostra economia domèstica va variant en el temps segons varien les nostres circumstàncies personals. Per això, és important que revisem i reajustem la nostra estratègia periòdicament. Haurem d'analitzar la nostra situació econòmica; repassar i actualitzar els nostres pressupostos mensualment per a reduir noves despeses o trobar noves oportunitats d'estalvi; redefinir i prioritzar els nostres objectius econòmics; i concloure si la nostra estratègia econòmica està facilitant la consecució dels nostres objectius.

 

A Med1, gràcies a l’acord de col·laboració que tenim amb el BBVA, t'oferim els productes i serveis bancaris que millor s'adaptin a les teves necessitats d'estalvi en tot moment.

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.