Què són els fons d’inversió

Els fons d’inversió s’han convertit en un dels productes més utilitzats per invertir els estalvis. T’expliquem en què consisteixen, quins tipus hi ha i els avantatges que ofereixen.

9 oct. 2018

Un fons d’inversió és una Institució d’Inversió Col·lectiva (IIC), és a dir, és un instrument d’estalvi que aglutina les aportacions fetes per un nombre de persones (els partícips) que volen invertir els seus estalvis en determinats actius financers. Cada partícip és propietari d’una part del patrimoni del fons en proporció al valor de les seves aportacions. 


Qui participa en un fons

Al no tenir personalitat jurídica, el fons d’inversió es relaciona amb l’entorn (partícips, intermediaris, mercats) a través de dues entitats:
  • Entitat gestora: no és propietària dels actius. És l’encarregada d’invertir els diners dels partícips per rendibilitzar les seves aportacions i, d’aquesta manera, aconseguir una rendibilitat major que la que s’obtindria en invertir de manera individual. Actua als mercats financers comprant i venent actius conforme a un mandat estricte de política d’inversió. 
  • Entitat dipositària: custodia el patrimoni del fons (valors, efectiu) i realitza funcions de control sobre l’activitat de l’entitat gestora en benefici dels partícips.
 

Quins tipus de fons hi ha

Hi ha una enorme varietat de fons dividits en moltes categories diferents per respondre als interessos de diferents tipus d’inversors. Depenent dels mercats en els quals operi i la classe d’actius que compri, pertanyerà a una o una altra categoria. N’hi ha que compren deute públic (fons de renda fixa), o accions (de renda variable), o béns immobles (fons immobiliaris), o participacions en altres fons (fons de fons), etc. El més important és fixar-se bé en quina és la seva política d’inversió i assegurar-se d’entendre perfectament en què consisteix. 
 

Avantatges dels fons d’inversió

Els fons d’inversió ofereixen nombrosos avantatges per a l’inversor:
 
Seguretat: els fons són una opció segura i fiable d’inversió.  La societat gestora realitza diàriament el control de la gestió i els riscos, i emet un informe periòdic de gestió. 
 
Transparència: l’estalviador pot saber on està invertint els seus diners, ja que aquesta informació figura en la fitxa del fons, que la gestora actualitza periòdicament. 
 
Liquiditat: la liquiditat total dels fons fa possible que es pugui disposar de la quantitat que es necessita gairebé immediatament si es dona el cas.
 
Diversificació: tots els productes tenen objectius d’inversió diferents, per això els fons ofereixen alternatives suficients perquè puguis diversificar la teva inversió evitant concentrar el risc.
 
Gestió professional: un equip de professionals prenen les decisions oportunes en línia amb la política d’inversió de cada fons seguint els criteris de risc establerts. 
 
Fiscalitat: El partícip pot canviar d’un fons a un altre les vegades que desitgi sense haver de tributar. Només ha de fer-ho per les plusvàlues quan vengui la seva posició.
 
Apte per a tots: no fa falta tenir un gran patrimoni per poder invertir en un fons. 
 
Es tracta, en definitiva, d’invertir diners, gestionats professionalment, per obtenir els majors beneficis possibles en funció de la política d’inversió del fons. 

Si vols conèixer més sobre els fons d’inversió, els nostres gestors experts de Med1 et faran un estudi individualitzat per poder-te oferir un pla òptim d’inversió en funció de les teves necessitats. Consulta’ns sense cap compromís al telèfon 93 567 88 28 o a través del següent formulari.