A Med1 Serveis Financers si vols comprar-te una casa, et volem ajudar

Med1

17 maig 2018

A l’hora de valorar els préstecs hipotecaris, cal tenir molt clars alguns conceptes que determinen les condicions de la hipoteca per identificar la que més s’adapti a les  nostres preferències. Quins són aquests conceptes?

 • Capital o principal. L’import que ens deixa el banc per comprar l’immoble. El banc generalment concedeix un màxim d’un 80% de l’import de l’immoble, considerant com a import el menor valor de la taxació o el valor de la compra, tot i que es poden estudiar majors quanties de finançament segons cada cas.
 • Termini d’amortització. El temps durant el qual s’ha de retornar el préstec. Hem de tenir en compte que si la duració és major, les mensualitats seran més assequibles, però els interessos seran més alts.
 • Quota. El pagament mensual per liquidar el deute: es compon d’una part del capital i d’una part dels interessos corresponents.
 • Tipus d’interès. El percentatge que s'ha de pagar per a la prestació del capital. Pot ser de tres tipus:
  • Fix: la quota mensual és la mateixa durant tota la hipoteca.
  • Variable: l’interès es revisa de manera periòdica, normalment cada 6 o 12 mesos. L’euríbor (European Interbank Offered Rate) és el tipus de referència més comú per a les hipoteques. És l’interès al qual els principals bancs europeus estan disposats a deixar-se els diners entre ells. Per al préstec hipotecari a un particular, el banc afegirà un diferencial pactat prèviament.
  • Mixt: s’estableix una quota fixa inicial que pot durar fins als 10 anys i després s’aplica un interès variable.
 • Sistema d’amortització. Defineix la composició de la quota entre capital i interessos. El més habitual és l’anomenat “sistema francès” que, amb una quota mensual igual —si no varien els tipus d’interès— els primers anys, tenen major pes els interessos i progressivament van disminuint a favor del capital (per tant, al principi és quan la quota és més sensible a les variacions en els tipus d’interès).

Si desitges que t’ajudem a  calcular els terminis i la teva quota a l’hora de demanar una hipoteca,  no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres sense cap compromís a través del formulari següent.