Què has de saber abans de demanar un préstec?

Med1

7 març 2024

Què és un préstec personal? 

Un préstec personal és un tipus de finançament on l’entitat financera deixa una quantitat de diners a un client, qui es compromet a tornar-los en un termini pactat a canvi de pagar uns interessos i altres despeses.

Tot i que la sol·licitud d’un préstec acostuma a estar associada a la falta de liquiditat per afrontar un pagament, no sempre ha de ser així. En molts casos demanar un préstec està més associat a les avantatges que ens aporta:

 • Disposició de forma ràpida de fons, habitualment fins a 75.000 €.
 • Possibilitat de retornar el saldo en còmodes quotes, adaptades a les teves necessitats.
 • Possibilitat de realitzar projectes als quals d’altra manera no s’hi tindria accés.
 • Possibilitat de no descapitalitzar-se davant d’un projecte d’inversió.

 

Què has de saber abans de demanar un préstec?

 

Els tipus d’interès 

És el cost que cobra l’entitat financera per deixar els diners. El tipus d’interès pot ser fix o variable.

 • Fix: Es manté constant durant tot el termini del préstec.
 • Variable: Variarà en funció de l’evolució d’altres índex del mercat financer.

 

La TAE i el TIN: important diferència

A l’hora de sol·licitar el préstec, els tipus d’interès poden venir indicats per la TAE o el TIN. Són indicadors molt diferents: si es confonen a l’hora de prendre una decisió, això pot suposar assumir una despesa superior. 

El TIN, o tipus d’interès nominal, és el cost del capital prestat però no ens indica totes les despeses. Per saber-les, ens hem de fixar en la TAE, o taxa anual equivalent, que es calcula amb una fórmula matemàtica normalitzada, que no només té en compte el TIN (tipus d’interès nominal) de l’operació, sinó totes les altres despeses conegudes en el finançament. 

 

Els costos addicionals que poden tenir els préstecs 

Els préstecs comporten uns costos afegits. És important tenir-los en compte a l’hora de comparar les condicions entre una entitat i una altra:

 • Comissió d’obertura: import que es paga per formalitzar el préstec. Sol ser un pagament únic i correspondre a un percentatge sobre el capital prestat, que es paga a l’inici del finançament.
 • Comissió d’estudi: import que es paga per analitzar la viabilitat de la sol·licitud del finançament. Sol ser un pagament únic i correspondre a un percentatge sobre el capital prestat.
 • Comissió per cancel·lació: tarifa que aplica l’entitat financera per la cancel·lació anticipada del finançament (en aquest cas, s’aplica quan es torna tot el préstec abans de temps). Sol calcular-se com un percentatge sobre la quantitat amortitzada.
 • Comissió per amortització anticipada: tarifa que aplica l’entitat financera per l’amortització anticipada d’una part del préstec, és a dir, quan es torna una part del préstec abans de temps. Sol calcular-se com un percentatge sobre la quantitat amortitzada o lliurada a compte.

 

El termini

Es refereix al període de temps en el qual es retorna la quantitat rebuda. Hem de definir detalladament els següents conceptes:

 • Termini d’amortització: és el termini en què es tornarà el préstec. Dependrà del tipus de préstec (consum, hipotecari, etc.) i de la naturalesa del destí (és important que la vida útil del bé que adquirim no sigui inferior al termini del finançament, de tal manera que si necessitem adquirir un nou bé, el puguem finançar de nou sense necessitat de sobre-endeutar-nos).
 • Període de carència: és el període que passa des que se signa el préstec fins que es comença a retornar l’import prestat. Normalment, durant la carència només es paguen interessos, però no es retorna capital.

  

Com et podem ajudar des de Med1

Sol·licitar un préstec bancari és una decisió financera important que requereix una acurada consideració. En avaluar les teves necessitats financeres, comparar diferents opcions i entendre completament els termes i condicions del préstec, pots prendre una decisió informada que t'ajudi a assolir els teus objectius financers a llarg termini.

Si estàs interessat en demanar un préstec, a Med1 comptem amb un equip de gestors que  t’ajudaran a trobar el producte que millor s’adapti a les teves necessitats amb les condicions més òptimes, gràcies a la nostra condició d’agent bancari de BBVA. 

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.