On invertir els estalvis: estratègies per a treure més rendibilitat

Med1

26 oct. 2021

Una pregunta recurrent per a aquells que tenen una certa quantitat de diners excedent és com invertir aquest estalvi. Guardar els diners en un compte corrent no beneficia sinó tot el contrari, aquest es veu deteriorat per l'alça del cost de la vida. La inflació és l'enemic silenciós dels estalviadors, perquè erosiona el poder de compra any a any i els seus efectes en el llarg termini poden ser devastadors. 

Per a evitar aquesta disminució del valor dels estalvis, existeix un ampli ventall de possibilitats que permeten obtenir rendiment d'aquests. En aquest article t'expliquem diferents vies d'inversió perquè puguis triar la que millor s'ajusti a les teves necessitats.

Abans d'invertir, convé donar resposta a unes certes qüestions:

  • Quant invertiré?
  • És una aportació única o faré aportacions periòdiques?
  • De quin termini disposo?
  • Quins vehicles són els més favorables fiscalment per als meus interessos?

 

Dipòsits combinats

Un dipòsit combinat o mixt és un producte que combina el dipòsit a termini fix i un producte d'inversió a mitjà o llarg termini. Entre els seus principals atributs, destaquen:

  • Els percentatges d'inversió poden variar i ser equitatius (50-50) o bé desiguals en favor d'un dels components d'aquest mix (35-75).
  • La seva rendibilitat és major que la d'un dipòsit a termini fix.
  • El seu risc és també major, ja que només el capital invertit en el termini fix està garantit pel FGD.

 

Fons d'inversió

Els fons d'inversió permeten acostar el món dels mercats financers a petits estalviadors, des d'imports reduïts i amb comissions ajustades. Els fons d'inversió s'estableixen amb els diners que inverteixen tots els seus partícips, és a dir, es tracta d'Institucions d'Inversió Col·lectiva (IIC), i són gestionats per professionals que decideixen en quina mena d'actius invertir, en funció de la política d'inversió del fons i de les expectatives de comportament dels mercats. Els fons aporten diversificació, una qualitat molt interessant per a reduir riscos que té com a resultat una major flexibilitat per a adaptar-se als canvis del mercat i aprofitar les oportunitats que aquest presenta. 

Els fons d'inversió compten amb l'avantatge addicional d'estar exempts d'impostos sempre que es reinverteixin o es transfereixin a un altre fons, per la qual cosa les plusvàlues poden acumular-se i només es tributen en el moment de la liquidació de les participacions. Això atorga una gran flexibilitat perquè un inversor vagi adaptant la seva cartera a les noves circumstàncies sense preocupar-se de qüestions tributàries.

 

Fons indexats

També anomenats «fons índex» són un producte d'estalvi col·lectiu que es basa en una aposta per l'evolució positiva dels índexs mundials de renda variable, renda fixa i altres actius financers.

Els fons indexats són fons d'inversió que tracten de replicar exactament el que fa un índex borsari, amb el gran avantatge que no has d'anar invertint empresa per empresa. També se'l denomina “gestió passiva”, pel fet d'invertir sense fer-ho activament.

 

Renda variable

Si t'agrada el risc, un altre dels millors consells per a invertir diners és invertir en renda variable, un tipus d'inversió en el qual no tens garantida la rendibilitat dels diners ni pots fer-te una idea de les quantitats que podries obtenir.

Un exemple d'invertir en renda variable és fer-lo en accions d'una empresa. En comprar accions, estaràs adquirint una sèrie de drets com el cobrament de dividends. D'aquesta manera, si l'empresa obté beneficis, en repartir dividends entre els accionistes cobraries la part proporcional a les accions que hagis comprat.

 

Pla de pensions

Un pla de pensions ha d'oferir rendibilitat a més d'un estalvi per al futur, a través de la inversió. Això vol dir que el capital aportat al llarg dels anys no es queda immobilitzat, sinó que s'inverteix seguint uns criteris de risc i rendibilitat prèviament establerts en un document aprovat pel Regulador i coneguts pel partícip amb l'objectiu d'obtenir beneficis. 

La rendibilitat d'un pla de pensions creix amb les aportacions periòdiques que realitzen els seus partícips; aquestes es poden realitzar de manera periòdica (mensual, trimestral…) o de manera esporàdica (aportacions puntuals sense periodicitat definida) i no podran en cap cas excedir el límit màxim establert per llei. A mesura que els diners es vagin acumulant en el pla, els gestors els aniran invertint en diferents actius financers que dependran del perfil d'inversió al qual respongui el mateix. 

És important deixar-se guiar per un professional dels serveis d’inversió, que sabrà adaptar la inversió al perfil de risc de la persona. Aquest professional analitza i l'ajuda a plantejar d’una manera racional les decisions financeres. A més, compta amb la formació i l'experiència específica per a aquesta tasca. 

 

A Med1, entitat autoritzada per prestar serveis d’inversió, t’ajudem a fer una planificació financera per al teu futur i et donem accés a totes les opcions d’estalvi perquè triïs la que s’ajusta a les teves necessitats. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un assessor comercial contactarà amb tu.

 

Aquest és un text divulgatiu sobre estalvi i mètodes d’inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte d’estalvi ni d’inversió en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons manen el Banc d’Espanya i la CNMV, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa, així com que les inversions estan lligades al factor risc i s’ha de determinar prèviament el seu perfil d’inversor.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.