Dia Mundial de l’Estalvi: què pots fer per estalviar?

Med1

28 oct. 2022

Ser estalviador requereix esforç i planificació. Per a fer-ho bé, hem de prendre una actitud activa, analitzar la nostra situació, pensar detingudament quina serà la nostra estratègia d'estalvi i mantenir una disciplina. 

Des de Med1 ens adherim al Dia Mundial de l’Estalvi i t’indiquem com aprendre a estalviar.

 

Com pots aprendre a estalviar amb èxit? 

1. Verifica la teva situació financera 

Abans d’abordar un pla d’estalvi, el principal és comprovar l’estat real de la situació econòmica personal. S’han de comptabilitzar i revisar en profunditat les finances personals: ingressos, despeses o deutes, tant presents com a futurs.

Cal verificar també la capacitat de resposta davant possibles imprevists, com a pèrdua d’ocupació, reducció d’ingressos, augment de despeses, venciment de deutes contrets, etc.

2. Registra i classifica les despeses

S’ha d’elaborar i guardar un registre de totes les despeses de forma setmanal o mensual, ja sigui digital o en arxivadors o quaderns, per després ampliar-ho. Així serà possible establir prioritats en la despesa.

3. Fixa un percentatge d’ingressos per a l’estalvi

Els experts recomanen un excedent d’almenys el 10% dels ingressos dedicat a l’estalvi. El més convenient per reservar aquest percentatge és considerar aquesta quantitat com una despesa fixa ineludible més.

4. Estableix fites d’estalvi

Convé començar amb petites fites i, una vegada obtingudes, llançar-se a reptes majors. Si es disposa d’una fita, els esforços que exigeix el pla són més assumibles i es fixa una constància.

5. Elimina les despeses supèrflues

Donar prioritat a les despeses ineludibles i rebutjar els encoratjats per un impuls de satisfacció immediata. El pressupost determinarà les prioritats i ajudarà a rebutjar aquestes petites despeses innecessàries que faran factible l’estalvi. 

6. Evita i/o controla els deutes

Per no incórrer en deutes o que aquestes no s’incrementin, una prioritat ha de ser la de pagar-les en el termini estipulat. Per estalviar diners és necessari comptar amb la menor quantitat de deutes possible, ja que d’una altra manera l’excedent s’anirà en el pagament dels interessos. 

7. Busca ofertes i descomptes

L’estalvi passa per la reducció de la despesa. Buscar, comparar o negociar les millors ofertes i descomptes és bàsic en aquest objectiu. Les ofertes i descomptes apareixen en gairebé totes les partides de despesa si es persegueixen amb tenacitat. Des de l’estalvi en l’energia de la llar, fins a la compra o la roba  i la reducció en les despeses destinades a l’oci és possible amb les mesures adequades.

 

Què t’oferim a Med1 per ajudar-te a estalviar?

L’efectivitat de les diverses maneres de potenciar l'estalvi existents serà diferent depenent de la situació de cadascun i les seves necessitats. Des de Med1, com a agents bancaris de BBVA, posem a la teva disposició un equip de professionals per ajudar-te a fer una planificació financera adaptada a la situació actual i et donem accés a totes les opcions d’estalvi i inversió perquè triïs la que s’ajusta a les teves necessitats. 

Consulta’ns sense compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.

 

Aquest és un text divulgatiu i d’actualitat sobre l’estalvi i la inversió. No es promociona ni es fa publicitat de cap producte bancari o financer en concret, i, en tot cas, cal advertir, segons mana el Banc d’Espanya, que la rendibilitat de les inversions està sempre subjecta a les fluctuacions de mercat, que les rendibilitats passades no condicionen ni preveuen drets en el futur, així com que la rendibilitat de determinats productes pot ser nul·la o, en el pitjor dels casos, negativa.

MEDONE SERVEIS, S.L.U (MED1 Serveis Financers), és Agent bancari del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA). Dades identificatives: NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.