Què cal saber sobre els plans de pensions

Med1

19 oct. 2020

Moltes famílies deixen per a finals d'any la decisió d'estalviar amb plans de pensions, uns productes que estan configurats per a invertir els estalvis durant un període de temps llarg. La inversió a llarg termini té el gran avantatge que ens permet buscar les opcions més adequades en funció del nostre perfil de risc. 

Medone Serveis SL t’ofereix aquesta informació com agent bancari del BBVA.

 

Per què un pla de pensions?

La principal raó de ser dels plans de pensions és poder complementar els nostres ingressos quan ens jubilem. En el moment de la jubilació, la prestació té uns límits que poden ser inferiors als nostres ingressos durant la vida laboral. D’aquesta manera, els plans de pensions, ens ajuden a poder mantenir un nivell d’ingressos igual o similar al de la nostra etapa laboral. A més, els plans de pensions ens aporten altres avantatges:

 

Quins avantatges aporta un pla de pensions?

 • Et proporciona un seguit d’avantatges fiscals
  La possibilitat de beneficiar-se d’una deducció fiscal de fins a un 56%. Els tipus impositius varien en funció de l’escala autonòmica. Per exemple, a Catalunya, Astúries i Andalusia el tipus marginal màxim de l’escala general de gravamen és del 56%.

 • T’ofereix l’opció de recuperar els diners estalviats.
  Qualsevol aportació que tingui més de 10 anys d’antiguitat es podrà recuperar, juntament amb els rendiments generats, sense límits de quantitat. Si es disposa d’un pla de pensions previ al 2015 es podran recuperar tots els diners acumulats en el pla de pensions fins al 31 de desembre de 2014, però no les aportacions posteriors efectuades al pla. Caldrà esperar fins que aquestes aportacions tinguin 10 anys d’antiguitat.

 • Et dóna l’opció de decidir com vols cobrar.
  És possible triar com rebre els diners estalviats. Per exemple, es pot fer en forma de capital (un pagament únic), en forma de renda financera (pagaments periòdics) o totes dues (una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera).

 • La rendibilitat que es pot obtenir de les aportacions realitzades.
  Aquestes aportacions es gestionen a través de fons en els quals s’inverteix en funció del pla contractat (renda fixa, renda variable, renda mixta). Segons el perfil de risc, les aportacions s’invertiran en els diferents productes que més s’adaptin a les necessitats de cadascú. Els perfils més joves solen destinar un major percentatge de la seva cartera a productes de renda variable, mentre que, a mesura que el client s’acosta a l’edat de jubilació, el pes de la seva cartera recau en més proporció sobre productes de renda fixa.

 

Quant puc aportar a un pla de pensions?

En un pla de pensions podem aportar fins a 8.000 euros anuals. Aquest límit aplica de manera conjunta si es disposa de més d’un pla de pensions. I en el cas d’excedir aquesta quantitat, s’ha de retirar l’excedent abans del 30 de juny de l’any següent. 

La quantitat aportada al pla redueix al base imposable en la declaració de la renda – fins a un màxim de 8.000 €, si no excedeix el 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques- el que suposa el seu principal avantatge fiscal. 

Per posar-ne un exemple, si la base imposable en la renda són 35.000 euros i s’aporten 5.000 euros anuals, aquesta es queda en 30.000 euros.

 

Quan hem de fer les nostres aportacions al pla de pensions?

Les aportacions als  plans de pensions es poden fer en qualsevol moment i, des de Med1, aconsellem  fer aportacions periòdiques (mensuals, bimensuals,...), ja que ens permet planificar millor l’estalvi i aconseguir certs avantatges: 

 • Obtenir rendibilitats més consistents i menys volàtils, ja que vinculem la rendibilitat de la nostra inversió amb l’evolució a llarg termini del pla perquè fem la mitjana el cost de compra, compensant així cicles alcistes amb baixistes.
 • Aprofitar els avantatges de l’interès compost.
 • Disminuir l’esforç estalviador. És més senzill aportar poc periòdicament que molt en una única ocasió.

En el cas les aportacions puntuals, que habitualment es fan a finals d’any, ens poden ser útils en els casos següents:

 • Volem acomodar les aportacions als imprevistos que ens sorgeixen durant l’any.
 • Som persones amb alts i baixos en ingressos, per la qual cosa podem aportar més del que és habitual si aquest any hem obtingut més ingressos, cosa que implicarà una factura fiscal superior.
 • A finals d’any, en conèixer, aproximadament el total de la renda que haurem de declarar, ens pot interessar fer una aportació extraordinària.

 

Quan m’hauria de fer un pla de pensions?

Com més aviat millor. Com més ens avancem a l’edat de jubilació, l’estalvi serà major. Períodes més curts d’estalvi,  requeriran d’un esforç major. Tan important és decidir on invertir com quan fer-ho, sobretot quan parlem del pla d’estalvi-previsió destinat a la nostra jubilació.

Si necessites assessorament o més informació sobre els plans de pensions omple aquest formulari i un assessor especialitzat de Med1 contactarà amb tu.

 

MedoneServeis S.L.U., amb NIF B-61.910.865, RM de Barcelona, tom 31.642, foli 5, full B-196.873, inscripció 7a i domiciliada a 08017-Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47. Intervé com agent bancari del BBVA.