L’estalvi en temps de coronavirus

med1

4 juny 2020

La crisi sanitària per la pandèmia del coronavirus ha sacsejat l'economia, però també ha suposat un canvi de mentalitat. L'era ‘post covid-19’ estarà marcada per un major estalvi i un augment de les activitats dins de casa.

El futur continua sent incert i inestable, a conseqüència de la pandèmia. Les projeccions que s'havien tingut en compte s’han de modificar, i  això inclou l'economia familiar i personal.

Un dels principals motius per estalviar és tenir una reserva financera en moments conjunturals, però en una crisi sanitària i econòmica global com la que s'està vivint actualment fa que davant de l’escenari d’incertesa que es planteja, la nostra voluntat d’estalviar augmenti. 

 

Què podem fer per a estalviar quan l'economia es contreu a causa de la pandèmia

La crisi sanitària per la COVID-19 no sols està canviant els nostres costums de relació social, sinó que també modificarà les nostres actituds de consum i estalvi. La idea de crear un fons d'emergència davant situacions imprevistes és el que sembla estar guanyant un lloc  entre les prioritats financeres de les persones en aquesta conjuntura.

 

Controlar la despesa

Tenir més diners estalviats, no significa tenir més per a gastar. Després del període de confinament, serà necessari reflectir en el pressupost familiar els canvis en els ingressos i despeses. Aquest document és la millor eina per a saber quins diners es pot destinar a l'estalvi, al consum i a eliminar deutes. 

Durant el confinament, moltes famílies van començar a respectar pautes senzilles d'estalvi, com desconnectar els aparells elèctrics o usar l'aigua de manera responsable. Però amb l'objectiu d'ajudar a compensar l'impacte econòmic i social per la COVID-19, algunes empreses de subministraments ha ofert  la possibilitat d'ajornar i fraccionar el pagament de les seves factures. També s’han adoptat noves mesures com el “bo social”, una tarifa especial amb preus rebaixats entre un 25% i un 40%, que cal sol·licitar per criteris de renda, famílies nombroses i monoparentals, pensionistes amb pensió mínima, persones amb discapacitats al seu càrrec i víctimes de la violència de gènere.

 

Invertir en fons d’inversió

És important pensar en els nostres objectius. Algunes idees es poden mantenir, com comptar amb un fons per a comprar un habitatge o seguir un programa d'estudis. No obstant això, un dels ensenyaments que ens deixa la pandèmia és la conveniència de comptar amb un fons d'emergència, que ens permeti afrontar esdeveniments financers imprevisibles com els que vivim actualment. 

Si bé amb l'enfonsament que tenen les borses del món el fet de recomanar invertir en aquesta mena d'instrument sona com un fet contrari a l'estalvi, precisament moments com aquest són propicis per a aprofitar l'oportunitat d'invertir diners, en el cas que estiguem en situació de comptar amb estalvis, amb l'objectiu de generar una rendibilitat amb la possible recuperació econòmica previsible després de la finalització de l'emergència sanitària.

La inversió garanteix tenir un actiu tangible o intangible amb el qual es podrà fer front a una situació d'emergència; és per això que el millor estalvi és deixar les inversions tal qual  estan per usar-les només en cas necessari després que passi la pandèmia. Encara que els actius financers viuen un mal moment, quan es reactivi l'economia aquests tornaran a pujar de preu per la qual cosa és molt important continuar aportant a l'Estalvi de Previsió Voluntari ja que és un capital a mitjà i llarg termini i ja que aquesta aportació es realitzava de manera regular abans de l'aparició del Covid-19 s'ha de mantenir com una norma pel que no cal desviar els recursos d'aquestes aportacions.

Adoptar aquestes mesures ens ajudaran a enfortir la nostra salut financera. Totes aquestes opcions poden ser vàlides per a fer créixer pas a pas i a la teva mesura els teus estalvis. Però aquesta nota no és cap publicitat o recomanació de productes i serveis financers o d’inversió. Abans de prendre cap decisió d’inversió heu de consultar la documentació oficial (p.ex. fulletons dels vehicles d’inversió, nota-resum d’ofertes publiques, etc…), i sol·licitar informació a les entitats financeres. Els gestors comercials de Med1Serveis Financers, agent bancari del BBVA, estan a la teva disposició per a orientar-te, per donar-te a conèixer les oportunitats dels mercats i poder fer una bona planificació per estar preparats per al temps actual. 

Si necessites assessorament o més informació pots consultar al teu assessor personal o omplir el següent formulari.

 

MedoneServeis S.L.U., amb NIF B-61.910.865, RM de Barcelona, tom 31.642, foli 5, full B-196.873, inscripció 7a i domiciliada a 08017-Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47. Intervé com agent bancari del BBVA.