Seguim al teu costat. Ens adaptem a les teves necessitats

Med1

4 maig 2020

A Med1 continuem acompanyant als nostres clients perquè puguin fer front a la situació provocada per la  COVID-19. Com a agents bancaris de BBVA, oferim unes condicions d’ajut especials per al col•lectiu mèdic a més de donar suport als nostres clients a través de  les ajudes econòmiques aprovades pel Govern.  Estem a la vostra disposició per oferir la millor solució a les necessitats de cada client.

 

Negoci

Finançament

Posem a l’abast dels nostres clients productes financers amb condicions especials per a particulars, autònoms i empreses fer front a la situació actual. Els nostres assessors estudiaran cada cas per tal de donar la millor solució possible.

Línia d’avals ICO

Si ets empresari o autònom, podràs disposar del finançament que t'ofereix línia d'Avals de l'Estat del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital gestionat per ICO per a pal•liar els efectes econòmics de la COVID-19.

 

Pagaments

Moratòria sectorial d'hipoteca i crèdit al consum BBVA

Ajornament de la part de la quota relativa al capital del préstec durant el termini de la moratòria. El termini de la Moratòria Sectorial per a préstecs no hipotecaris és de 6 mesos. En cas de préstecs hipotecaris podràs triar entre 6 o 12 mesos. En ambdós casos, si amb caràcter previ has gaudit de la Moratòria Legal (actualment  3 mesos), la suma d'ambdues moratòries no podrà sobrepassar  el termini de 6 mesos en préstecs al consum ni del termini escollit (6 o 12 mesos) en préstecs hipotecaris.

Moratòria d'hipoteca per a habitatge habitual, immobles afectes a activitat comercial, o habitatges llogats per particulars que hagin deixat de percebre la renda.

Si ets client, tens amb BBVA una hipoteca i reuneixes els requisits, podràs acollir-te a la moratòria que et permet ajornar el pagament de tres quotes de la hipoteca. El nombre de quotes ajornades pot prorrogar-se en funció de si s’amplia la vigència dels Reals Decrets Llei 08/2020 i 11/2020. Durant el temps que duri l'ajornament no se't cobraran aquestes quotes. 

Moratòria de préstecs i crèdits no hipotecaris

Si ets client de BBVA, estàs pagant un préstec al consum o una targeta de crèdit amb pagament ajornat i reuneixes els requisits, podràs acollir-te a la moratòria que permet ajornar la quota de tres mesos, un termini que podrà ser prorrogable en funció de si s’amplia la vigència dels Reals Decrets Llei 08/2020 i 11/2020. Durant el temps que duri l'ajornament no se't cobraran aquestes quotes. 

En cas de voler acollir-te a les moratòries els assessors de Med1 us informaran sobre els requisits necessaris i resoldran els dubtes que puguin sorgir.

 

Liquiditat

Ajut a pensionistes

Avancem al dia 21 el cobrament de la pensió i eliminem les comissions en caixers fins a final de mes.

Rescat Plans de pensions

El Reial decret 463/2020 ha recollit uns supòsits de liquiditat excepcional  a conseqüència de la situació generada per la covid-19, tant per a plans de pensions com per a EPSV.

Si ets partícip d’un pla de pensions o d’altres productes d'estalvi  a BBVA i reuneixes els requisits, podràs anticipar-ne el cobrament.

Si necessites assessorament o més informació sobre els ajuts disponibles pots consultar al teu assessor personal o omplir el següent formulari

 

Des de Med1 hem reforçat les capacitats que venim oferint amb un major suport dels equips que donen suport als canals digitals i remots, amb la finalitat d'evitar que hi hagi disrupcions en el servei. Les oficines romanen totalment operatives però en la situació actual de limitació de mobilitat personal, cobra encara més importància la potència dels canals digitals i remots, que possibiliten la realització de la pràctica totalitat de les gestions de pimes i autònoms sense desplaçaments. 

 

MedoneServeis S.L.U., amb NIF B-61.910.865, RM de Barcelona, tom 31.642, foli 5, full B-196.873, inscripció 7a i domiciliada a 08017-Barcelona, Passeig de la Bonanova, 47. Intervé com agent bancari del BBVA.