Què és l'interès compost

med1

21 oct. 2019

Diuen que en alguna ocasió algú li va preguntar a Albert Einstein quina era la força més poderosa de l'univers a la qual cosa ell va contestar: “l'interès compost”. Sigui certa o no l’anècdota, el que és important és entendre aquest concepte i comprendre l’efecte i l’impacte que pot tenir en els nostres estalvis.

Quan volem invertir els nostres diners per al llarg termini, amb vista a un objectiu llunyà com pot ser la jubilació, el temps és, sens dubte, el nostre major aliat. En tenir un ampli horitzó temporal d'inversió tenim més probabilitats d'aconseguir la rendibilitat que necessitem perquè podem assumir més risc amb les nostres inversions al mateix temps que mitiguem els efectes de la volatilitat en el curt termini, però, sobretot, perquè multipliquem els beneficis de l'interès compost.

 

La màgia de l'interès compost

L'interès compost el podem definir  com l'interès de l'interès perquè el que fa és reinvertir els interessos que ens van generant les nostres inversions. D'aquesta forma, en invertir des de jove en un fons d'inversió multipliquem l'efecte de l'interès compost: sense necessitat d'incrementar el nostre esforç d'estalvi anual, la nostra cartera va creixent exponencialment perquè es reinverteix periòdicament el guany. És a dir, cada any, el capital que invertim és major perquè els interessos que es van generant se sumen al capital inicial per a produir més interessos i així, successivament.

Per contra parlem de l’interès simple quan un percentatge determinat sempre s'aplica a la mateixa quantitat de diners, és a dir, quan no es reinverteixen els beneficis.  

 

 

INTERÈS SIMPLE

INTERÈS COMPOST

ANY

CAPITAL €

TIPUS

RENDIBILITAT €

CAPITAL €

TIPUS

RENDIBILITAT €

1

5.000,00

15%

750

5.000,00

15%

750

2

5.000,00

15%

750

5.750,00

15%

862,5

3

5.000,00

15%

750

6.612,50

15%

991,88

4

5.000,00

15%

750

7.604,38

15%

1.140,66

5

5.000,00

15%

750

8.745,03

15%

1.311,75

6

5.000,00

15%

750

10.056,79

15%

1.508,52

7

5.000,00

15%

750

11.565,79

15%

1.734,80

8

5.000,00

15%

750

13.300,10

15%

1.995,01

9

5.000,00

15%

750

15.295,11

15%

2.294,27

10

5.000,00

15%

750

17.589,38

15%

2.638,41

 

 

 

7.500,00

 

 

15.227,79

 

L'interès compost i el termini

L'interès compost ens ajuda al fet que el nostre patrimoni creixi de forma més ràpida i al fet que la rendibilitat final que obtinguem sigui major. Aquí, a més, hem de tenir en compte que, a major termini d'inversió, més notarem els avantatges de l'interès compost perquè reinvertir els guanys que anem obtenint en el llarg termini és, sens dubte, el que més ens pot ajudar l'hora d'aconseguir la rendibilitat final que necessitem per a complir els nostres objectius.

Com més temps mantinguem una inversió on obtinguem interessos del capital inicial més els interessos reinvertits, més diners acumularem.

La conclusió és clara: reinvertir la rendibilitat obtinguda d'una inversió de forma continuada permet maximitzar els nostres beneficis.

 

 

 

Aquestes consideracions pràctiques no són en cap cas una recomanació o invitació inversora, ni la publicitat de cap producte o servei.  A Med1, gràcies a l’acord de col·laboració que tenim amb el BBVA, t’oferim l’accés al que millor s’adapti a les teves necessitats en cada moment. Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i un gestor comercial contactarà amb tu.

 

 

 

MEDONE SERVEIS, S.L.U; NIF B-61910865; domicili social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 31642, foli 1, Inscripció 1ª, Full nº B-196.873.