Passes a seguir per finançar la compra de vivenda a Catalunya

Finançar vivenda, hipoteca, préstec, Catalunya

11 abr. 2019

La compra d’un habitatge és una de les decisions més importants que prenem a la nostra vida i és per això que s’ha d’abordar d’una manera prudent i responsable dedicant-li temps a cada etapa. Des de Med1 Serveis Financers volem acompanyar-te en aquest procés adaptant-nos a les teves necessitats personals.

 

1. Reunions preparatòries

Descripció del teu projecte de compra o finançament

Comentem els aspectes del teu projecte de finançament de manera que ens permeti conèixer les teves necessitats i situació econòmica i personal. 

Informació sobre els productes i serveis 

T’informem sobre productes i condicions financeres i et donem la informació necessària sobre la documentació a aportar per realitzar l’estudi de viabilitat. Com a comprador, has de pensar en quin préstec hipotecari s’adapta millor a les teves necessitats: si serem capaços de fer front als pagaments periòdics, el termini d’amortització, veure quins són els nostres estalvis i afegir uns marges per a despeses imprevistes. A Med1 posem al teu abast préstecs hipotecaris gracies a l’acord de col·laboració amb el BBVA.

Consideració de l’import a sol·licitar

Habitualment cal tenir disponible un 20 % de l’import de l’immoble per donar com a entrada en el cas d’adquirir l’habitatge habitual i un 30 % en el cas que sigui segona residència, a més d’entre un 8-13 % addicional per a despeses de l’operació (que variarà en funció del percentatge de l’impost patrimonial que correspongui al comprador). Les entitats bancàries generalment concedeixen un màxim d’un 80 % de l’import de l’immoble pel primer habitatge i un 70% pel segon.

 

2. Sol·licitud de finançament

Estudi econòmic de l’operació
Abans de concedir la hipoteca, els nostres gestors comercials et realitzaran un preestudi per avaluar la viabilitat de la sol·licitud. Cal que aportis el DNI o NIF, informació sobre règim matrimonial en cas d’estar casat i també informació sobre els ingressos i els deutes. Una vegada el BBVA hagi analitzat la documentació aportada, et comunicarem la decisió.

 

3. Estudi tècnic de l’operació

Taxació i cerca registral
Un cop coneguda la viabilitat econòmica de la hipoteca,  BBVA taxa l’habitatge i  verifica la seva situació en el registre per a comprovar el seu valor i les possibles càrregues de l’immoble. Serà necessari que s’obri un compte corrent  a l’entitat financera a nom dels titulars que siguin deutors. L’obertura del compte corrent no comporta cap compromís i, en cas de no tirar endavant la contractació de la hipoteca, es podrà tancar sense cap cost ni penalització.

 

4. Preparació de la firma

Tramitar la compravenda i firmar la hipoteca

Et farem arribar: 

  • La Fitxa d’Informació Precontractual (FIPRE) i la Fitxa d’Informació Personalitzada (FIPER): documents informatius en què es detallen les condicions de l’oferta (l’interès aplicat, quines comissions inclou el producte o quins requisits de vinculació cal reunir per obtenir la màxima bonificació). La Llei estableix l’obligació d’entregar la FIPER amb una anterioritat mínima de 14 dies naturals a la firma de la hipoteca i et permet, si és el cas, comparar les hipoteques de diverses entitats financeres i valorar les seves implicacions.
  • L’oferta vinculant: s’entrega amb una anterioritat mínima de 5 dies hàbils a la firma de la hipoteca. L’oferta vinculant implica la concessió del finançament en tots els termes que es proposen en la mateixa.

El sol·licitant té dret a examinar l’escriptura pública del préstec hipotecari a la Notaria, previ a la signatura. Els documents anteriors han de coincidir en les seves condicions per tal que la hipoteca es pugui formalitzar.  L’entitat financera redacta una minuta que facilita a la Notaria, qui prepara l’esborrany de la hipoteca i també el de compravenda.

 

5. Firma a notaria

El dia establert, Med1 Serveis Financers s’encarregarà de que tots els interessats es reuneixin a la notaria amb tota la documentació necessària per formalitzar les escriptures de compravenda i hipoteca.

Quan ja s’han finalitzat tots els tràmits d’inscripció, fem entrega de les escriptures de compravenda i hipoteca, de les factures de notari, registre, i gestió, i la liquidació dels impostos. 

A Med1 Serveis Financers, t’oferim un tracte preferent per al finançament de la teva nova llar. Consulta’ns al telèfon 93 567 88 28 i et contactarem el més aviat possible o omple sense cap compromís el següent formulari i et contactarem el més aviat possible.