Recomanacions per ajustar la fiscalitat abans que acabi l’any

Les poques setmanes que queden fins que acabi a l'any són fonamentals per millorar la nostra fiscalitat. Un moment idoni per preparar i modificar, al nostre favor, el resultat de la propera declaració de la renda, estudiar les possibles deduccions a les quals puguem accedir i aplicar-les en les quals sigui possible

10 des. 2018

S’acosta el 31 de desembre, data límit per prendre les mesures oportunes que ens permetin reduir la quantitat que haurem de pagar a compte de l’exercici fiscal 2018. Moment de dedicar unes hores a revisar les qüestions fiscals ja que els últims dies de l'any pot ser clau per rebaixar la quantia a pagar al Fisc per l'IRPF a la declaració de la pròxima primavera.

 

DEDUCCIÓ PER VIVENDA

Els habitatges amb hipoteca adquirida abans de l’1 de gener de 2013 i l’assegurança de llar o vida vinculada a la hipoteca té una deducció anual màxima del 15% amb un màxim de 9.040€ al 2018.
 
DIPÒSITS BANCÀRIS

  • Es realitza la retenció del 19% sobre els guanys assolits mitjançant dipòsits o comptes remunerats, de manera que en fer la declaració, el contribuent només haurà de tributar quan els interessos superin els 6.000 euros.

 
DIVIDENDS

  • En cas d’haver tingut guanys per transmissió d’elements patrimonials (immobles o accions, per exemple), es pot rebaixar el cost de l’IRPF transmetent altres elements patrimonials en els quals es tinguin pèrdues latents ja que les pèrdues es restaran dels guanys anteriors.

 
ESTALVI I PENSIONS

  •  Pla d’Estalvi: si es mantenen les quantitats que s’imposin durant 5 anys, s’assegura la no-tributació per la rendibilitat que es produeixi sempre que l’imposat a l’any no excedeixi de 5.000 euros, que no retiri cap quantitat abans de finals de 2021 i que el rescat sigui en forma de capital.
  • Pla de Pensions: es deduiran totes les aportacions fins a un límit de 8.000 euros o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici. Per a més grans de 50 anys, el percentatge serà del 50%.

 
Abans de finalitzar l’any, és recomanable fer una previsió de quins han estat els ingressos i les despeses per saber quina serà la quantitat a declarar en l’exercici fiscal de 2018. Des Med1 Serveis Financers posem a la vostra disposició un equip de getores comercials experts que faran una avaluació de les vostres necessitats mitjançant un estudi individualitzat.

Consulta’ns sense cap compromís a través del següent formulari i contactarem amb tu.