Serveis i productes professionals i negocis

Leasing BBVA

El leasing és un servei dirigit a negocis que necessiten equipament, vehicles, mobles, un local, una nau o qualsevol altre bé.

Es tracta d’un contracte d’arrendament financer en què l’entitat financera compra el bé que indiquis perquè la teva empresa pugui disposar-ne mitjançant còmodes quotes de lloguer i sense necessitat de fer un gran desemborsament. A més, quan acabi el contracte d'arrendament podràs optar per la compra del bé.        

A Med1 t’ajudem a dur a terme qualsevol inversió en béns mobles i immobles que vulguis emprendre amb les màximes deduccions fiscals en funció del teu règim fiscal.  

Característiques

Principals característiques del leasing:

  • Apareix com a deute del client en la CIRBE (Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya).
  • Se sol·licita desemborsament inicial per part del client (aproximadament un 20 %)
  • S'incorpora en l'Actiu Fix / Immobilitzat, el que li permet aplicar amortitzacions comptables per depreciació de l'equip.
  • L'IVA es prorrateja durant tot el període del contracte de Leasing.
  • Fiscalment són deduïbles les amortitzacions i la càrrega financera del Leasing (interessos).
  • Al seu venciment, el client passa a ser el propietari de l’equipament a l’exercir l’opció de compra.

Contracta'l en exclusiva a les oficines de Med1, ubicades a la 2a planta de l'edifici del CoMB i a les seves delegacions.

Informa't ara
gratuïtament i sense cap compromís